Big Marcom Survey 2020: Belgische kmo’s hinken 50% achterop op vlak van VR, audio branding en big data

FacebookTwitterLinkedIn

 

Voor het vijfde jaar op rij organiseerde comma, brand strategists in samenwerking met Hogeschool VIVES Kortrijk de Big Marcom Survey, een grootschalig onderzoek dat peilt naar de marketingcommunicatie van kmo’s. Naast België werd er ook in Nederland, Frankrijk, Engeland en Luxemburg op zoek gegaan naar inzichten en tendensen op vlak van marketing en communicatie. 321 bedrijven en organisaties namen in maart, midden in COVID-19 tijden, deel aan dit onderzoek.

45% van de Belgische kmo’s verwacht stijging van het marketingbudget

Ondanks de huidige situatie blijkt, net als vorig jaar, dat 60% van de kmo’s een marketingbudget vooropstellen. Een stijging van 20% wanneer we vergelijken met de resultaten uit 2018. 45% van de Belgische kmo’s verwacht de komende jaren zelfs een stijging van dat budget. Nederland en Frankrijk schatten de toekomst nog positiever in, met 80% van de kmo’s die een stijging van het budget verwacht de komende jaren. De Britten zien de toekomst echter somber in en verwachten een daling. Te wijten aan de Brexit?

Belgische en Europese bedrijven zijn over het algemeen tevreden met hun budgetten, die jaar na jaar stijgen. In grote ondernemingen blijft het echter nog steeds een opgave om marketing als volwaardig topic op te nemen.

Top 3 doelstellingen van een marketingplan: groei, brand awareness en loyalty

66% van de kmo’s geeft aan een marketingplan op te stellen. De drie belangrijkste doelstellingen voor hen zijn het stimuleren van de groei, gezonde brand awareness creëren en sterke loyalty opbouwen. Aan employer branding hecht men opmerkelijk minder belang. Toch wordt opvolging op regelmatige basis bij de grote meerderheid achterwege gelaten en dat terwijl een plan maar succesvol is wanneer je het meet, bijstuurt, schakelt en zo opnieuw meet. Het gebrek aan opvolging kan te wijten zijn aan het feit dat ruim 1/3e van de respondenten te weinig kennis bezit om zelf aan de slag te gaan met hun marketingplan.

Geïntegreerde media inzetten en crossmediaal plannen is de sleutel tot succes

Hoewel Belgische kmo’s in deze tijden makkelijk de weg vinden naar digitale middelen, zit er nog steeds zeer veel potentieel bij SEO, SEA, PR en de klassieke media. Geïntegreerde media inzetten en crossmediaal plannen is en blijft de sleutel tot succes, ook in COVID-19 tijden. Europese kmo’s hebben dit intussen beter begrepen dan de Belgen, we stellen bij hen dan ook een opmerkelijke voorsprong vast. Belgische kmo’s hinken daarnaast sterk – met meer dan 50% – achterop in vergelijking met Europese kmo’s op vlak van marketingtendensen van de toekomst zoals marketing automation, influencer marketing, chatbots, IOT, Big data, AI, VR, sonic of audio branding en voice search.

90% van de marketingbeslissingen en budgetbeheer gebeurt bij het marketingteam

Ten slotte valt 90% van de marketingbeslissingen en het budgetbeheer onder de verantwoordelijkheid van het marketingteam binnen Belgische kmo’s. Een goede evolutie in vergelijking met de afgelopen jaren. Op die manier ligt de focus op merkopbouw (brand awareness) en wordt marketing steevast ingezet als businessdriver. Een duidelijk signaal dat de Europese tendens – gelukkig – niet op ons afkomt, waar procurement of finance dergelijke beslissingen nemen.