België zet Europese regels auteursrecht en naburige rechten om

FacebookTwitterLinkedIn

De ministerraad zet het licht op groen zetten voor de aanpassing van de regels rond auteursrecht en naburige rechten aan de nieuwe Europese regels. “De wet wordt aangepast met het oog op nieuwe technologieën”, zegt vicepremier en minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS).

De heropleving van lineaire televisie door de coronacrisis kan niet verhullen dat we niet meer naar de radio luisteren of televisie kijken zoals vroeger. Zo wordt kabeltelevisie bijvoorbeeld aangevuld met internettelevisie. Die omwenteling in mediaconsumptie maakt dat de regels rond auteursrecht en naburige rechten niet langer up-to-date zijn.

Met de aanpassing zet ons land een Europese richtlijn om. “We zorgen voor een aanpassing van de wet die rekening houdt met een aantal aspecten van de digitale revolutie in onze economie”, aldus Dermagne. “De Europese richtlijn die we omzetten, voorziet in een uitbreiding en wijziging van wat destijds enkel voor kabeltelevisie is voorzien. De omzetting zal ervoor zorgen dat het auteursrecht en naburige rechten aan de nieuwe realiteit worden aangepast.”

De minister benadrukt dat het om technische materie gaat, maar dat ze wel belangrijk is voor de audiovisuele sector. Onder meer de invoering van het land-van-oorsprong-beginsel voor ondersteunende online diensten van omroeporganisaties zit in de aanpassing, net als een regeling voor de teledistributie van signalen die per kabel – en dus niet via golven – naar een televisietoestel worden gezonden.

Bron: Belga.