(5/5) “We moeten allemaal samenwerken zodat er neutrale en gecontroleerde currency’s komen, die volledig transparant zijn en die iedereen kan gebruiken”

FacebookTwitterLinkedIn

Het vijfde en laatste debat gaat over de uitdagingen van digitale marketing en welke rol het CIM daarin speelt. Panelleden zijn Lucrèce de Villenfagne van ING, Philippe Degueldre van Ads & Data, Pieter Jadoul van AdSomeNoise, Jonathan Lannoy van Havas Media, Anthony O’Donnell van Publicis en Stephanie Radochitzki van IPG Mediabrands.

Het debat begint bij Lucrèce de Villenfagne, experte digitale media bij ING. Anthony O’Donnell werkt als Connection Planner bij Publicis en Jonathan Lannoy is Digital Partner bij Havas Media. Volgens hen is de grootste uitdaging voor digitale marketing: hoe om te gaan met nieuwe problematieken.

Anthony O’Donnell: “Er is een nieuwe revolutie op komst, het verdwijnen van de cookies van derden. Dat zal een uitdaging zijn, maar het zal wel lukken want er zijn reeds andere uitdagingen geweest, zoals de adblockers en de GDPR.

Over de rol van het CIM wordt verteld dat alles tegenwoordig vlot gemeten kan worden dankzij de digitalisering. De vraag volgt of een instituut zoals het CIM dan nog wel nodig is.

Philippe Degueldre: “Iedereen is het eens over de realiteit die het CIM voortbrengt. En ik denk dat dat een belangrijk gegeven is. Want in die digitale wereld kan iedereen langs zijn kant onderzoek doen, maar daar zijn we het niet allemaal mee eens of we weten zelfs niet hoe die cijfers tot stand zijn gekomen.

Een volgend topic behandelt het verdwijnen van de cookies van derden. Browsers zullen minder kunnen tracken. Dit zal een impact hebben op de meetinstrumenten.

Jonathan Lannoy: “Meten zal moeilijker worden. Maar er zullen nieuwe meetmethodes komen. Zo communiceert Nielsen bijvoorbeeld al over nieuwe trackingtechnologieën, die het wil gebruiken zodra er geen cookies meer zijn. Het is belangrijk dat het CIM mee evolueert en dat het de toekomst voorbereidt.

Pieter Jadoul voegt toe: “Ik denk dat het belang van het in de juiste context adverteren, zal toenemen. Daar ligt dan ook een opportuniteit voor het CIM. De contexten die wij aanvoelen, zitten die daar effectief? Kunnen we dat voorspellen? In die zin denk ik dat het stuk plannen en nadenken voor ons beroep terug meer waarde gaat krijgen.

In het debat komt ook een onderwerp als ‘verificatiecultuur’ aan bod. Men moet altijd de betrouwbaarheid van de cijfers nagaan. Maar is dit vandaag de dag nog steeds even belangrijk in de digitale wereld? De panelleden vinden dit van essentieel belang. Philippe Degueldre wijst er echter op dat deze verificatie vanuit het CIM gebeurt: “Kan dat met CIM tools gebeuren, waarbij we samen definiëren hoe die verificatie gebeurt, in plaats van dat iedereen ‘in zijn hoekje’ zit te verifiëren?

Ook het CIM als overkoepelend instituut dat een audit-rol vervult, wordt aangehaald. Pieter Jadoul vertelt: “Het is niet altijd duidelijk waarom iemand in een bepaalde doelgroep zit. En ik denk dat als het CIM het voortouw kan nemen om heel duidelijk te maken welke profielen daarachter zitten en welke kwaliteit die hebben, dat adverteerders heel bereid zullen zijn om daarvoor te betalen. Nu is dat ieder in zijn hoek.

Als afsluiter wordt gevraagd welke boodschap de panelleden aan het CIM zouden meegeven voor de toekomst.

Lucrèce de Villenfagne: “Mijn boodschap is dat het CIM een kwaliteitsgarantie biedt voor al de studies en het de officiële studie blijft die de kwaliteit van toekomstige studies garandeert van verschillende entiteiten, van alle media samen.

Stephanie Radochitzki: “Een van de grote uitdagingen van digital voor het CIM is de verplichting om zonder silo’s te werken. Ik denk dat we allemaal moeten samenwerken zodat er neutrale en gecontroleerde currency’s komen, die volledig transparant zijn en die iedereen kan gebruiken.

Bekijk hier het volledige debat.

Deze programma’s zijn gerealiseerd in samenwerking met MM.