(3/5) Debatreeks CIM: Are sellers CIM’s best friend?

FacebookTwitterLinkedIn

De uitdaging voor het CIM heeft te maken met de continue verandering van de media, namelijk de verandering van het kijk- en luistergedrag door de digitalisering. Maar wat betekent het CIM voor de verkopers van mediaruimte? In het panel zitten Thierry Hugot van Rossel, Wilfried Celis van VIA, Baudouin van de Berg van Clear Channel, Bart Demeulenaere van Ads & Data en Massimo Papa van RMB. Stef Peeters, de general manager van CIM, is ook aanwezig om de standpunten van CIM te verduidelijken.

Er kwamen meerdere topics aan bod in het debat. Het eerste begon met VIA’s visie over een Total Video ecosysteem, wat inhoudt dat men observeert waar en wanneer de consument kijkt. Video is vandaag overal en op verschillende manieren aanwezig (TV, Smartphone, tablet,…). De uitdaging bestaat er volgens Wilfried Celis van VIA in hoe men die consument op elk moment van de dag en overal in kaart kan brengen, zowel op de kijkvolumes als op de audiences.

RMB maakt zich klaar voor dit ecosysteem. Dit betekent dat er technologische veranderingen en een ruimte daarvoor binnen het bedrijf moeten komen. Ook is er menselijke verandering nodig. Dat vertelt Massimo Papa van RMB: “We moeten op een bepaald moment een soort intelligentie creëren, die de markt zelf niet in staat is te creëren, door een consensus via het CIM.

Een ander topic is het relanceplan van de Vlaamse regering, waarin deze heeft beslist 3 miljoen euro vrij te maken voor de invoering van een crossmediaal meetsysteem, als aanvulling voor de studies die het CIM uitvoert. Volgens Wilfried Celis zijn we aan een van de grootste uitdagingen ooit gekomen: “Hoe gaan we ervoor zorgen dat alle media in ons medialandschap geconnecteerd kunnen worden en dat adverteerders hun mediaplannen op een dusdanige manier daaraan kunnen gaan aanpassen?” aldus Wilfried Celis.

Stef Peeters vult aan: “Het is tijd dat wij, de media en CIM, de puzzel samenleggen en er een new currency in bijvoorbeeld Total Video komt.

Een derde topic gaat over de geschreven pers. Door Covid-19 is er beslist hier geen bereikmeting voor te laten verschijnen, op vraag van de uitgevers. Daardoor moeten zij het nu doen met cijfers van twee jaar geleden.

Thierry Hugot: “Vandaag is het moeilijk om te weten of het CIM in staat is om de middelen aan te voeren, zowel technologische als financiële middelen, om alle juiste informatie te verkrijgen. Dus moeten we voor ons allemaal een compromis vinden dat eerder beantwoordt aan de B2B-noden, dan aan die van B2C voor de advertentiemarkt.

Een vierde topic behandelt Out-of-Home, ook een onderzoek dat het CIM heeft gevoerd. Daaruit blijkt dat er verwezenlijkingen mogelijk zijn als er een consensus is binnen de sector.

Baudouin van de Berg: “Met de digitale ontwikkeling van Out-of-Home, die snel gaat, en een stijgende groei van programmatic buying, is het noodzakelijk om te evolueren naar realtime informatie over de gebruikers om meer granulariteit te hebben in de gegevens. Dat gebeurt in twee stappen: eerst verzamelen we gegevens over de tendensen van het verkeer. Dit passen we dan toe op al onze dragers, zowel de papieren als de digitale. Dan focussen we ons op de digitale schermen. We willen in realtime informatie vergaren, per scherm en per uur, om die in te voeren in de programmatic platformen.”

Het laatste topic gaat over radio. Volgens Massimo Papa is het onderzoeksmodel van radio achterhaald, terwijl Wilfried Celis vaststelt dat de klassieke manier van radio luisteren, maar even goed DAB, geen extra mogelijkheden biedt aan adverteerders. Volgens hem zou men meer moeten investeren in daar waar er een grotere granulariteit mogelijk is.

Als eindconclusie vertelt Stef Peeters: “We gaan het stadium voorbij dat de kleine mediabedrijven ervan dromen om de Belgische Google te worden. Inzicht leert ons dat het antwoord in de samenwerking ligt. Het CIM wordt soms gebruikt om alle ambities en projecten op te projecteren, maar zal ongetwijfeld niet van alle antwoorden deel uitmaken. Die discussie moet nog gevoerd worden binnen het CIM en de mensen die hier rond de tafel zitten.

Bekijk hier het volledige debat.

Deze programma’s zijn gerealiseerd in samenwerking met MM.