Vrouwen aan de macht op de Social Media Day #smd13 in Antwerpen: #Socialbusiness becomes #socialbitchness

FacebookTwitterLinkedIn

De jaarlijkse Social Media Day in Antwerpen stond dit jaar volledig in het teken van de vrouw. Het thema van het event was “#Social business becomes #socialbitchness”. Moderator Clo Willaerts maakte echter al in haar inleiding duidelijk dat ‘bitch` een letterwoord was: ‘Babe Totally In Control of Herself`. De acht sprekers van de namiddag, allemaal vrouwen, bleken terdege aan dit profiel te beantwoorden. 

 

Nele Somers, advocate bij Monard-D`Hust en de eerste spreker, besprak de do`s en don`ts van social media. Eerst bekeek ze de noties merkenrecht en vrijheid van meningsuiting vanuit haar vakgebied, waarna ze een aantal voorbeelden gaf van goede of slechte bedrijfscommunicatie via social media. Ze benadrukte dat de “notice & take down”-policy, het zelfregulerende mechanisme waarmee mensen zelf moeten signaleren aan social media wanneer ze inbreuken vaststellen, een voorbeeld is van soft law in plaats van hard law. Merken die hier goed op inspelen, zoals bijvoorbeeld Coca-Cola dat samenwerkt met een aantal fanpagina`s, worden automatisch sympathieker bevonden dan merken die hier hard op reageren – of merken die niets doen. Een doordacht socialmediabeleid is dus van cruciaal belang.

 

De volgende spreker, Sara Jane Deputter, is conversation manager bij de FOD Economie en hield een opmerkelijk pleidooi voor meer socialmediagebruik bij de overheid. Overheidsdiensten reageren vaak nog angstig of terughoudend over social media – Deputter had het over “dino`s”; mensen van een oudere generatie die niet meewillen met de nieuwe ideeën, en hun jongere variant “yoshi`s”. Met het initiatief Club 35 wil Deputter tezamen met collega`s die jonger zijn dan 35 ideeën uitdenken rond social media bij de overheid, en verandering proberen te brengen in de huidige situatie. Club 35 wil dus taboedoorbrekend en sensibiliserend werken. 

 

Elena Benito Ruiz toonde het publiek vervolgens hoe ze het slechtste socialmediaplan ooit ging opbouwen. Dat is een plan zonder content strategy, zonder budgetplan en vooral zonder SMART objectives. Dat staat voor specific, measured, attainable, relevant en time-specific. Elk bedrijf zou zo`n analyse moeten maken, aldus Ruiz, en die dan omzetten naar haalbare KPI`s. Ruiz onderlijnde dat ook bij social media de berekening van ROI over geld moet gaan. Een aantal likes op Facebook of retweets op Twitter is geen tastbare return on investment, en dus nutteloos. 

 

Amaury Van Kenhove was de spreekster die het meest trouw bleef aan het onderwerp van de namiddag. In haar presentatie gaf ze advies aan de hand van allerhande voorbeelden van vrouwen die het goed doen op social media. Wie social media professioneel gebruikt, moet zorgen dat hij op de juiste kanalen actief is, de juiste tone of voice vindt, en relevante content deelt. Vrouwen zijn een gegeerd publiek, maar kunnen zichzelf ook tot een merk maken: bepaalde bloggers hebben van hun blog hun werk kunnen maken. Social media blijft dus nog steeds boven alles: gezien worden.

 

De content stond centraal in de presentatie van Xaviera Ringeling. De contentstrategie moet de bedrijfsfilosofie adequaat kunnen vertalen naar online content. Een contentorganisatie zet de juiste mensen op de juiste plaats. Contentcreatie moet erop toezien dat er niet alleen content gemaakt wordt “for content`s sake”. Het uiteindelijke delen is de laatste stap van een lang proces, dat aan duidelijke afspraken gebonden moet zijn. Een tip die Ringeling nog meegaf, is de customer journey: bedrijven moeten altijd eens de reis die een van hun klanten (via de website, via hun callcenter,…) doormaakt, zelf maken. Zo zie je manco`s die je mist als je unilateraal naar je bedrijf blijft kijken.

 

De laatste twee sprekers leerden ons vooral dat “privacy” op social media een moeilijk begrip blijft. Wendy Michiels van Salduz raadde ons aan om wat we delen op social media te allen tijde in de gaten te houden, want advocaten en rechters kunnen er rijkelijk uit putten bij eventuele rechtszaken. Een korte uitweiding naar het strafrecht, aangedikt met sappige verhalen van Michiels, leert ons dat mensen vaak nog altijd zeer onvoorzichtig omspringen met wat ze delen en wat niet. De presentatie van Aurélie Pols sloot hier goed op aan; zij vertelde hoe ze op social media veel verschillende identiteiten heeft, en hoe het nuttig is om die duidelijk gescheiden te houden. Het afbakenen van accounts op verschillende media is essentieel voor het behoud van je privacy – of wat daar nog van overschiet.

 

Moderator Clo Willaerts sloot de presentaties af. Het is duidelijk dat social media een belangrijke rol spelen in de hedendaagse bedrijfscommunicatie. Alle sprekers waren het er echter over eens dat dat een doordachte en weloverwogen strategie vraagt. Actief zijn op social media “omdat het moet” levert weinig nieuwe klanten op. Wie echter een socialmediacampagne lanceert met een duidelijk plan en vastgelegde doelen voor ogen, kan daar zeker de vruchten van plukken.