Veilige heropstart eventsector komt dichterbij dankzij slimme samenwerking aan ‘Event Risk Model’

FacebookTwitterLinkedIn

Nu we stilaan stappen zetten uit de lockdown, is iedereen op zoek naar richtlijnen en instrumenten om die exit te begeleiden. Dat is niet anders in de eventsector. Daarom heeft Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir de voorbije weken samen met de Alliantie van Belgische Eventfederaties (ACC, Febelux, BESA & BECAS), Toerisme Vlaanderen en EventFlanders aan een instrument gewerkt om de eventsector op een veilige manier weer op te starten. Ze werden daarin begeleid door het expertisecentrum Publieke Impact van de Karel De Grote Hogeschool.

Het opzet: ervoor zorgen dat organisatoren en lokale besturen een zo goed mogelijke inschatting kunnen maken of en onder welke voorwaarden events weer kunnen doorgaan. De eventsector is economisch zeer belangrijk maar heeft het tijdens de coronacrisis erg zwaar te verduren gehad. Zo verwacht de sector een omzetverlies van 54% in 2020 ten opzichte van 2019. Organisatoren van evenementen schatten het verlies op 1,3 miljard euro. Toeleveranciers van evenementen verwachten meer dan 3,6 miljard euro te verliezen.

Het instrument werd intussen door minister Zuhal Demir bezorgd aan de GEES zodat zij hun feedback kunnen geven. Uit overleg tussen Demir en haar Waalse en Brusselse collega-ministers voor toerisme, blijkt dat ook zij de noodzaak aan zo’n instrument inzien. Van zodra de experten groen licht geven zal het instrument gratis ter beschikking gesteld worden.

Vlaams Minister van Toerisme Zuhal Demir: “De verliezen in de eventsector zijn reusachtig en we hopen dat de sector de veerkracht heeft om deze crisis snel te boven te komen. Maar ook het maatschappelijk belang van de eventsector kan moeilijk onderschat worden. Vlaanderen heeft een rijke traditie van grote en kleine evenementen. Ze zorgen voor verbinding, laten mensen lachen en vieren, nodigen uit om te ontdekken, te leren en te beleven. Nu we enkele maanden in ons kot hebben moeten zitten, weten we hoe hard we allemaal die verbinding, die ontmoeting nodig hebben.”

Om al die redenen is de eventsector vragende partij om opnieuw op te starten. Dat moet uiteraard op een veilige manier gebeuren, met respect voor de regels van de ‘social distancing’, maar ook economisch zo rendabel mogelijk zijn. Events zullen er in de ‘anderhalve meter maatschappij’ in elk geval volledig anders uitzien en ook anders moeten voorbereid worden. Ook voor lokale besturen, die veelal de toelatingen verlenen voor evenementen, is dat uitdagend.

Hans Perquy van de Alliantie van Belgische Eventfederaties: “We hebben dit relanceplan uitgewerkt om grote en kleine evenementen op een gecontroleerde en gefaseerde wijze veilig terug te kunnen opstarten. Onze expertise draait rond mensen verbinden en we willen die kennis en knowhow ter beschikking stellen van de overheid in samenwerking met Toerisme Vlaanderen, EventFlanders en het expertisecentrum Publieke Impact van de Karel De Grote Hogeschool. De samenwerking tussen al deze partijen zorgde voor de juiste mix van expertise op de diverse vlakken.”

Christine Merckx van de Karel De Grote Hogeschool: “De hoeksteen van het relanceplan is een wetenschappelijk getoetst Event Risk Model (ERM) en een gedragscode die door de brede eventsector onderschreven wordt. Het ERM brengt het veiligheidsrisico van een evenement in kaart en de gedragscode geeft de veiligheidsmaatregelen en richtlijnen aan die kunnen en/of moeten genomen worden voor elk type evenement.”

Na validatie kan het instrument ook gebruikt worden voor andere sectoren zoals musea, attracties, sport, openbare markten, enz. Over een mogelijke startdatum voor de organisatie van evenementen loopt Demir nog niet vooruit. Ook daarover werkt ze momenteel samen met de sectoren, diverse virologen en haar collega-ministers een voorstel uit. Alles hangt tenslotte af van de evoluties van de COVID-19-curve en de verbetering van de cijfers.