UPP organiseert debat over positie van het zelfstandige persverkooppunt – spanning stijgt

FacebookTwitterLinkedIn

De Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers (UPP) bracht gisteren enkele tenoren van de pers en de distributie samen in een debat met als titel “Hoe moet het nu verder met de zelfstandige verkooppunten?”.

 

Pascal Flisch (B-information) bracht als opwarming een analyse van de bedrijfsinformatie en de evolutie van het aantal ondernemingen in deze sector. 

 

In het debat konden de vertegenwoordigers van de beroepsfederaties, Walter Agosti (ProDiPresse) en Bonny Goossens (Vlaamse Federatie van Persverkopers), hun oude grieven nog eens aankaarten, zoals de druk op de marges, de stijgende werkdruk door bijkomende controles, de concurrentie van de proxiwinkels die enkel de titels met hoge rotatie aanbieden en vooral de eeuwenoude discussie rond de abonnementspolitiek van de uitgevers. 

 

Peter Bouckaert (de Persgroep) gaf toelichting bij enkele recente abonnementsformules waarin de krantenwinkel betrokken wordt. Voor de persverkopers is dat maar een “doekje voor het bloeden”. 

 

AMP verdeelt ongeveer 90% van de persproducten naar de krantenwinkel. Er zijn wel enkele challengers. Eric Willems (Imapress) is sterk in Nederland en heeft zowel qua software als logistiek een alternatief. Imapress heeft zich noodgedwongen gespecialiseerd in boeken en strips. Daarnaast is er Jean-Philippe Tondeur (Tondeur Diffusion) die zich focust op de verdeling van een 2000-tal nichemagazines met een hogere stukprijs en dus met interessantere marges voor de winkelier. Jammer genoeg voor zowel de distributeur als voor de winkelier, gaan er uiteraard geen grote aantallen van deze nichetitels over de toonbank. 

 

In elk geval heeft elke verdeler de exclusiviteit over de verdeling van een bepaalde titel. Hierdoor is het eigenlijk de uitgever die de controle heeft over de machtsverhoudingen bij de distributeurs. 

 

Tom Vermeirsch (AMP) verdedigt de positie van zijn bedrijf: zelfs met dit schaalvoordeel heeft AMP het moeilijk een rendabele operatie neer te zetten. 

 

De persverkopers klagen over de strengere procedures voor retours en de toegenomen werklast. Tom Vermeirsch verantwoordt deze procedures door de druk van de uitgevers, voor wie de aantallen uiteraard zeer cruciaal zijn bij de afrekeningen. Eric Willems voegt daar aan toe dat een exact beeld van de verkochte aantallen elementair is voor zowel de bepaling van de aantallen bij het uitzetten van de titel, als de juiste berekening van de toekomstige drukoplage. 

 

De grote vraag wat er met de krantenwinkel gaat gebeuren in de toekomst als “plaats met veel passage” blijft onbeantwoord. 

 

Retailexperte Monique Renier riep de sector op mee te evolueren in een fundamenteel veranderende maatschappij, de opkomst van de digitale media, demografische evolutie met vooral de vergrijzing, verandering in mobiliteit en aankoopgedrag, alternatieven voor aankoop tabak en alcohol, enz. Het komt er dus op aan voor elk individueel verkooppunt zich scherp te positioneren door het juiste assortiment en een verfijning van het dienstenaanbod. Zij vindt het jammer dat alle partijen zich nestelen in hun posities in de loopgraven en niet zoeken naar fundamentele nieuwe perspectieven. Net zoals de horeca zich opnieuw moet oriënteren na het algehele rookverbod, moeten de krantenwinkels zich opnieuw uitvinden. 

 

Tom Vermeirsch heeft de aanwezigen terloops een primeur gegeven. In 2008 heeft de Persfederatie en Unizo een klacht ingediend tegen AMP voor de eenzijdige verhoging van de distributiekosten. De rechter gaf de klagers gelijk. AMP maakt nu bekend dat het in Cassatie gaat tegen deze uitspraak. 

 

Eens te meer een teken aan de wand. Alle partijen staan elk op hun terrein stevig onder druk en de onderlinge spanning neemt alleen maar toe. 

 

Er blijven dus voldoende “hot issues” om volgende debatten of seminaries te animeren.