Roularta blijft inzetten op duurzaamheid

FacebookTwitterLinkedIn

Roularta Media Group heeft het diploma voor duurzame ontwikkeling van Ondernemers voor Ondernemers (OVO) ontvangen. OVO gelooft dat kleine en middelgrote ondernemingen een belangrijke motor kunnen zijn voor de economie, welvaart en werkgelegenheid in lage- en middeninkomenslanden. De missie van OVO is dan ook om er sociaaleconomische bedrijfsprojecten en initiatieven te stimuleren én te versterken.

Zo steunt Roularta samen met nog andere bedrijven het initiatief van OVO als de link tussen Belgische bedrijven en ondernemers en lokale bedrijfsinitiatieven in Afrika en geselecteerde landen in ontwikkelingsfase. Daarbij wordt fors ingezet op kennisoverdracht en financieringsmogelijkheden. Zo werd het voorbije jaar een lening gegeven aan het project Vitalité in Senegal, een project van elektriciteitsvoorziening met zonnepanelen. Dit initiatief laat vrouwen in Senegal toe tijd te winnen via het gebruik van elektrische huishoudtoestellen. Deze tijd kan ingezet worden voor opleiding, ontwikkeling en werk, waardoor het gezin meer middelen krijgt. Tot nu toe werden 2500 units geïnstalleerd met een impact op 25.000 mensen. Het project loopt dus goed.

Daarnaast werd steun toegekend aan het Accelleration Fund. In een eerste fase werd zo steun gegeven onder de vorm van een lening aan 6 goedgekeurde projecten. De projecten worden ter plaatse doorgelicht, worden geanalyseerd en beoordeeld door een jury. Eenmaal de steun is toegekend wordt het project begeleid met financiële middelen en knowhow.

Telkens is het de bedoeling om lokale initiatieven op een duurzame manier te steunen door bijvoorbeeld kapitaal te verstrekken, een lening toe te kennen. Daardoor krijgen startups een kans, zien nieuwe initiatieven het licht en krijgen jonge vrouwen en mannen die duw in de rug die soms nodig is om hun droom waar te maken.

De projecten van Ondernemers voor Ondernemers kaderen binnen het duurzaamheidsbeleid van Roularta dat werd uitgetekend binnen een bredere rol in de maatschappij. Zo steunt Roularta ook kansarme jongeren in eigen streek via het Streekfonds West-Vlaanderen. Onlangs behaalde Roularta het ISO energie-efficiëntiecertificaat 50001 en werd het charter Greendeal ondertekend voor een betere biodiversiteit. Op de werkvloer werd werk gemaakt van een aangename werksfeer met veel groen aangelegd rond en in de gebouwen, en met de oprichting van de Sportsclub, een competitie tussen bedrijven die collega’s aanzet tot gezond bewegen.