Resultaten CIM cijfers Verspreiding pers 2016 Q3

FacebookTwitterLinkedIn

De dalende trend in de Vlaamse magazinemarkt blijft zich voortzetten. Zo gaat de totale meetbare verspreiding van weekbladen in Vlaanderen met 3,14 procent achteruit. Dat blijkt uit de CIM-cijfers die vrijdag gepubliceerd werden.

Er werden het laatste jaar 6,955 miljoen weekbladen verspreid, of 225.379 exemplaren minder dan vorig jaar. In Wallonië is de daling minder hard (-1,73%). Daar klokte men af op een verspreiding van 4.297.678 exemplaren. Voor heel België betekent dit een daling van 2,54% tot 11,528 miljoen exemplaren. De betaalde digitale verspreiding gaat erop vooruit, maar het CIM geeft alleen de cijfers bij de titels met een volledige historiek. Daaruit valt te concluderen dat in België er een stijging is van 18,66% tot 4.089 exemplaren.

De maandbladen kenden in België een opmerkelijke stijging van 3,94%. Deze opwaartse beweging valt volledig te verklaren in het feit dat Goesting een stijging kent van bijna  110.000 exemplaren. Voor de Nederlandstalige titels betekent dit dan een stijging van 5,19%. Het valt dan ook op te merken dat deze cijfers genuanceerd moeten worden bekeken.

De uitsluitend Franstalige titels gaan met geven een meer realistisch beeld. Er is hier een daling van -4,80%. De titels die zowel in het Noorden als het Zuiden worden verspreid gaan met 1,89% erop vooruit.

Voor de tweemaandelijkse uitgaves zijn de cijfers negatief. In België is er een daling van 5,53 procent te noteren tot een verspreiding van onder de kaap van het miljoen exemplaren (974.311).

De Vlaamse dagbladen hebben in het voorbije jaar 35.253 gedrukte exemplaren minder verkocht dan het jaar voordien, een daling van 4,17 procent. Alle kranten delen in de klappen. Als ook rekening wordt gehouden met de verkoop van digitale kranten is de daling iets minder erg, 20.215 exemplaren of een verlies van 2,22 procent.

Wat de papieren kranten betreft, wordt de grootste daling opgetekend bij De Morgen (-7,88 pct) en Gazet Van Antwerpen (-6,09 pct). Wordt er ook rekening gehouden met de digitale verkoop, dan blijft de betaalde verspreiding van De Morgen (+ 0,66 pct) status quo, terwijl De Tijd (+1,03 pct) er wat op vooruitgaat. Bij de gecombineerde telling van print én digitaal samen zijn de grootste verliezen voor Het Nieuwsblad/De Gentenaar (-5,32 pct) en Gazet van Antwerpen (-5,03 pct).

In Wallonië slaagt de digitale verkoop er niet in om de achteruitgang van de verkoop van papieren exemplaren te milderen. Alle kranten verliezen er terrein. Bij de gedrukte exemplaren delen vooral Le Soir (-7,87 pct) en Sud Presse (-7,23 pct) in de klappen, en met de verkoop van digitale exemplaren erbij gerekend incasseren vooral DH/Les Sports (-4,85 pct) en het Duitstalige Grenz Echo (-3,82 pct) het grootste terreinverlies.

De nieuwe CIM-cijfers gaan over een periode van het vierde kwartaal van 2015 tot het derde kwartaal van 2016. Hieronder vindt u een overzicht van de opmerkelijkste resultaten.

U vindt hier de samenvattende tabellen.