Nieuwe positionering C Square: nieuw logo en vernieuwde website

FacebookTwitterLinkedIn

De vakvereniging C Square, The Corp Comm Community wordt sinds kort aangestuurd door een Raad van Bestuur van elf leden, onder het voorzitterschap van Veerle Van Mierlo, bijgestaan door Eveline De Ridder als ondervoorzitter, samen met corporate communicatie vertegenwoordigers uit agentschappen en bedrijven.

Deze bestuurders hebben de voorbije weken een denkoefening gedaan om de positionering scherper te stellen en de vakvereniging een nieuwe start te geven. Het resultaat is meer duidelijkheid voor de scope: C Square richt zich vanaf nu volledig op corporate communicatie in al zijn aspecten.

C Square, The Corp Comm Community heeft haar opdracht als volgt geformuleerd: “C Square verenigt, vertegenwoordigt en versterkt de belangen van de corporate communicatieprofessionals (ook in spé) actief voor bedrijven, organisaties en agentschappen, gevestigd in België.

The Corp Comm Community stelt zich als belangrijkste doel om het domein van de corporate communicatie te promoten en verder te professionaliseren.

Samen met deze nieuwe positionering zal C Square een rekruteringscampagne opzetten om zo het ledenbestand verder uit te bouwen. The Corp Comm Community organiseert verschillende activiteiten doorheen het jaar, de meeste daarvan zijn opgebouwd rond het delen van kennis over corporate communicatie: workshops, presentaties, de jaarlijkse conferentie, netwerkdrinks en een Communication Quiz.

Met het hernieuwde doel voor ogen werden het logo en de website vernieuwd. Op die website kunnen de leden van C Square nu ook communicatie-vacatures plaatsen.