Nieuw blad voor de agrarische sector: TractorPOWER

FacebookTwitterLinkedIn

In november verschijnt voor de eerst maal TractorPOWER, een nieuw blad voor de agrarische sector. TractorPOWER zal vier keer per jaar verschijnen op 9.500 exemplaren gestuurd naar Vlaamse en Waalse professionele bedrijven. Het vakblad, uitgegeven door Galileo Print, omschrijft zichzelf als een “mechanisatieblad voor de Belgische loonwerker, melkveehouder, akkerbouwer en dealer”.

 

Adverteerders betalen voor één quadri-pagina 2.688 euro. Meer info vindt u in de MediaSpecs database.