Na vier weken coronanieuws blijkt de Belg vragende partij voor “ander” nieuws

FacebookTwitterLinkedIn

Het communicatieadviesbureau Whyte Corporate Affairs en het peilinginstituut Dedicated hebben tijdens het paasweekend van 10 tot 14 april, een enquête gehouden onder 1.500 Belgen[1]. De studie richt zich op verschillende thema’s, waaronder de impact van de coronacrisis op het mediagebruik van de Belgen.

Belgen consumeren gevoelig meer media

De resultaten tonen dat 2 op 3 Belgen (66%) sinds het begin van de lockdown “frequenter” of “veel frequenter” beroep doen op verschillende media om de evolutie van de crisis op te volgen. Televisie is daarbij voor bijna 1 op 2 (45%) het belangrijkste medium om op de hoogte te blijven van de coronacrisis. Dat blijkt ook uit de sterke stijging van de tv-consumptie sinds het begin van de lockdown: meer dan de helft van de respondenten (63%) verklaart dat ze “vaker” of “veel vaker” televisie kijken om het nieuws te volgen. Opvallend is dat van diegenen die aangeven meer televisie te kijken, een vrijwel gelijk aandeel Vlamingen meer naar het nieuws op de publieke omroep VRT (61%) als de commerciële omroep VTM (60%) kijkt.

Ook kranten worden beschouwd als een belangrijke informatiebron en worden sinds het begin van de quarantaine meer gelezen, maar dan vooral online. 48% van de Belgen geeft aan meer online kranten te lezen, terwijl slechts 18% aangeeft de papieren krant frequenter te doorbladeren. Ook online nieuwssites trekken de laatste vier weken gevoelig meer bezoekers: 1 op 2 (50%) zegt deze frequenter te bezoeken.

Aan de andere kant lijken tijdschriften, zowel online als op papier, het in vergelijking minder goed te doen sinds de lockdown: slecht 16% van de respondenten surft frequenter naar online magazines en 10% neemt vaker een papieren tijdschrift in de handen.

Zoals te verwachten was, gebruiken jongeren vaker sociale media (Facebook, Twitter, Instagram) om het nieuws te volgen (59%, tegenover 33% voor de gemiddelde Belg), maar dit doen ze niet ten koste van traditionele media. Voor televisie, nieuwssites, online kranten en radio houdt hun meerverbruik gelijke tred met dat van de rest van de Belgen.

Tevredenheid over de kwaliteit van berichtgeving: hoger in Vlaanderen dan in Wallonië

Meer dan 8 op 10 Belgen (82%) geven aan tevreden te zijn over de kwaliteit van de berichtgeving door de media. Van hen zegt de helft (42%) zelfs heel tevreden te zijn. De tevredenheid is hoger in Vlaanderen (88%) dan in Brussel (77%) en in Wallonië (75%). Ondanks de positieve beoordeling van de kwaliteit van berichtgeving in de media, geeft 3 op 4 (76%) aan niet bereid te zijn om te betalen voor inhoud die online is voorbehouden voor abonnees.

Marc Dumoulin, Directeur van Dedicated: “Zoals vaak het geval is in tijden van crisis, grijpen burgers sneller naar de traditionele media om informatie te vinden en de situatie te proberen begrijpen. Hun grote bekendheid blijft een belangrijke troef van deze media in het brede informatieaanbod. Hoewel sociale media op grote schaal worden gebruikt om relaties met collega’s, vrienden en familie te onderhouden, zijn zij in deze specifieke situatie niet de referentie-informatiebron.”

Bevolking vragende partij voor “ander” nieuws

Hoewel 45% van de burgers vindt dat de media voldoende aandacht besteden aan de coronacrisis in hun berichtgeving, vindt ook bijna de helft van de Belgen (44%) dat de media te veel aandacht besteden aan het coronavirus en de quarantaine. De meningen van de Belgen verschillen echter regionaal: in Wallonië en Brussel vindt meer dan de helft (respectievelijk 52% en 54%) dat de media te veel aandacht besteden aan de coronacrisis. In Vlaanderen is die roep iets minder luid (34%).

In het kader van het onderzoek werd gepeild naar de andere thema’s die de Belgen willen zien in de media. 2 op 3 ( 68%) wil meer informatie over gezondheid en welzijn, 64% is geïnteresseerd in economie en werkgelegenheid en de helft van de respondenten (51%) geeft aan ook meer te willen lezen en zien over het milieu en het klimaat. Aan de andere kant is slechtst een kwart van de Belgen (24%) geïnteresseerd in berichtgeving over vakantie en reizen. Onze medeburgers lijken al vrede te hebben genomen met het schrappen van vakantieplannen als gevolg van de coronacrisis. Ook Belgische politiek (39%) en Europese thema’s (31%) kunnen op weinig interesse rekenen van het brede publiek.

Eveline De Ridder, partner bij Whyte Corporate Affairs: “De quarantainemaatregelen hebben eigenlijk ook een informatie lockdown afgedwongen. Hoewel de nieuwsconsumptie van de Belgen is toegenomen tijdens de lockdown en ze over het algemeen tevreden zijn over de kwaliteit, voelen we een zekere vermoeidheid optreden rond coronanieuws. Uit onze bevraging blijkt dat de Belg ook daar stilletjes aan naar een herstel wil en terug open staat voor andere onderwerpen.”

Het volledige onderzoek kan u hier terugvinden.

[1] Enquête afgenomen door Dedicated bij een representatieve steekproef van 1.500 Belgen tussen 15 en 75 jaar. De steekproef werd genomen volgens de quotamethode die de belangrijkste sociaaldemografische criteria omvat, namelijk provincie (de gemeenten in Brussel), geslacht, leeftijd, sociale klasse en gezinssituatie. Op de totale steekproef (N = 1.500) bedraagt de maximale foutenmarge (d.w.z. voor waargenomen frequenties in de buurt van 50 %) ± 2,5 %. De enquêtes werden afgenomen van 10 tot 14 april 2020.