Bereik Laatste Periode (televisie)

Het aantal mensen dat verklaart de dag ervoor minstens 10 minuten naar een bepaalde zender te hebben gekeken.