Bereik Laatste Periode (radio)

Het aantal mensen dat verklaart in de loop van de dag ervoor minstens 10 minuten naar een bepaald station te hebben geluisterd.