Netto gecumuleerd bereik

Netto gehaalde bereik rekening houdend met de aangroei van het bereik in de tijd. Bv. de titel x bereikt na (gemiddeld) 5 nummers 1.100.800 lezers.