La Libre Eco, de nieuwe economische en financiële rubriek van La Libre Belgique

FacebookTwitterLinkedIn

Vanaf 10 september zit de website van La Libre Belgique in een nieuw jasje. Daarnaast wordt de nieuwe economische rubriek La Libre Eco voorgesteld en wordt het team uitgebreid.

Economische informatie is altijd al een van de sterke punten van La Libre Belgique geweest”, aldus François le Hodey, CEO van IPM Group, uitgever van La Libre Belgique. “Met La Libre Eco worden we een quality paper met een website gespecialiseerd in economie en financiën. De website is volledig afgestemd op het internettijdperk.

De nieuwe rubriek van La Libre verstrekt meer en gedetailleerdere informatie en brengt de lezer meteen op de hoogte van relevant economisch en financieel nieuws”, zegt François Mathieu, hoofdredacteur en coördinator van La Libre Eco. “Om deze complexe wereld goed te begrijpen, geven we ook de nodige toelichtingen. La Libre Eco wil de economische informatie ook op een andere, meer dynamische manier brengen, meer toegespitst op ‘multimedia’, het debat aanzwengelen, enzovoort.

Gedetailleerdere informatie

La Libre Eco zal op alle vlakken van de economie (bedrijven, start-ups, financiën, markten, beleggingen, vastgoed, persoonlijke financiën, enz.) meer in detail treden, zonder te vervallen in trivialiteit. Kortom, de rubriek wil selectief en exhaustief zijn, en ook reactief.

Hulpmiddel bij vermogensbeheer

La Libre Eco zal haar lezers hulpmiddelen aanreiken om beslissingen te nemen, vooral qua financiën en beleggingen. Zo kunnen de lezers een online portefeuille beheren met bijvoorbeeld aandelen, obligaties of beleggingsfondsen. De lezers zullen alle beleggingsfondsen kunnen raadplegen die in België erkend zijn door marktregulator FSMA en die door partner Symex worden verstrekt. Ook de Amerikaanse markten zijn voortaan toegankelijk.

Van gedachten wisselen

Het debat aanzwengelen is een van de pijlers van het redactionele plan van La Libre Belgique, en ook van La Libre Eco. Een dertigtal experts zullen hun opinie delen met de lezers. Dat moet de gedachtewisseling bevorderen en leven in de ‘Libre Eco’-community brengen. De experts zijn afkomstig uit onder meer de academische wereld, de burgermaatschappij en de zakenwereld.

Multimediaal

Vandaag de dag is er een constante overvloed aan allerlei soorten informatie, vooral op sociale media. In dat kader wil La Libre Eco blijk geven van geloofwaardigheid. Aangezien de manieren om informatie te communiceren en te organiseren ook enorm zijn geëvolueerd, heeft La Libre Eco niet alleen het multimediateam uitgebreid, maar ook middelen vrijgemaakt om diepgaander onderzoek te kunnen voeren via alle multimediamiddelen die vandaag beschikbaar zijn.

Tool om het eigen budget te beheren

In samenwerking met Top Compare wil La Libre Eco haar lezers vergelijkende analyses aanreiken over financiële producten die gezinnen vaak kopen. Op zoek naar een woningkrediet, autolening, creditcard of levensverzekering? La Libre Eco bezorgt de vergelijkingen van Top Compare, dat de hele markt afspeurt voor elk van deze producten. In samenwerking met onder andere de Union des Classes Moyennes (UCM) en de Federatie van Notarissen wil het nieuwe platform van La Libre Belgique bovendien de informatie uit de actualiteit of gedetailleerdere dossiers aanvullen met educatievere en feitelijke content die de achtergrond van een specifiek thema toelicht, zowel voor particulieren als voor bedrijven.