Whitepaper: Cost Per Efficient View

FacebookTwitterLinkedIn

Space heeft een document opgesteld dat de aanpak uiteenzet i.v.m. een uniforme berekening van de relatieve kost van online video advertising in België.