Ook online wil de consument zich autonoom voelen

FacebookTwitterLinkedIn

Tijdens de maanden april en mei van dit jaar heeft Space een tweede online enquête laten uitvoeren over een aantal veel gestelde vragen met betrekking tot media en marketing offline en online. Hieronder bespreken we het derde luik van deze studie: over de verklaarde percepties en gedragingen van de respondenten tegenover merken die online communiceren.

In een notendop:
• Is het internet te commercieel? Bijna een ondervraagde Nederlandstalige respondent op twee is deze mening toegedaan. Bij de Franstaligen is deze mening minder wijdverspreid (37%).
• Een essentiële informatiebron is het internet zeker: informatie zoeken op het internet over merken en producten is een van de meest courante dagelijkse activiteiten van de Belgische consumenten.
• Bij het zoeken naar deze informatie, geven de ondervraagde internauten de voorkeur aan persoonlijke opzoekingen en de meningen van vrienden en bekenden. Online evaluatie-tools en sites om aanbiedingen te vergelijken zouden niet vaak gebruikt worden.
• Het gebruik dat er gemaakt wordt van hun persoonlijke gegevens die op het internet opgeslagen zijn, wordt slechts matig op prijs gesteld. Bijna de helft van de respondenten vindt dit problematisch.
• Ondanks deze algemene negatieve perceptie zijn de gedragingen voor het mijden van reclame, zoals het zich uitschrijven op nieuwsbrieven en het verwijderen van cookies, eerder marginaal.
• De groepen « heavy surfers » stellen zich soepel en zonder problemen op tegenover de aanwezigheid van merken op het internet, zowel in de vorm van reclame als in andere vormen. We kunnen daaruit besluiten dat sommige opgetekende gedragingen inzake het verwerpen of mijden van reclame minstens ten dele voortkomen uit bepaalde gewoontes of een gebrek aan kennis bij een root deel van de bevolking.