Van naambekendheid tot ‘advocacy’: 3 lessen van Space

FacebookTwitterLinkedIn

In de loop van het jaar 2017 voerde Space een project uit voor de opvolging van de naambekendheid, kennis en perceptie van merken uit meerdere productcategorieën.

Een eenvoudige standaardvragenlijst peilt elke maand naar het gebruik of de aankoop van merken, hun kennis en de waarschijnlijkheid waarmee ze aanbevolen zullen worden, met een rotatie in de categorieën, zodat ongeveer elk trimester dezelfde sector bestudeerd wordt. Er wordt, naargelang de categorie, gepeild naar twee of drie niveaus van naambekendheid: spontaan, geholpen en reclame. De enquête wordt online gevoerd bij 500 respondenten door het onafhankelijke instituut AQRate.

Samengevoegd maken de waarnemingen op meer dan 200 merken in verschillende activiteitensectoren het mogelijk om een aantal globale lessen te trekken met betrekking tot het belang van naambekendheid:

  1. De mediabesteding is de meest bepalende factor voor de spontane naambekendheid
  2. Inzake ‘advocacy’ speelt de omvang een rol, maar niet altijd
  3. Het gemiddelde aanbevelingspercentage hangt rechtstreeks samen met de omvang

De inzichten die uit het onderzoek komen bewijzen tevens de waarde van reclame en media om merken te doen groeien.

Het volledige onderzoek vind je hieronder: