Space Essentials – Televisie: waarom “live” kijken niet zal verdwijnen…

FacebookTwitterLinkedIn

 

… of toch niet zeer snel. De ervaring leert immers dat het aandeel van het uitgesteld tv-kijken in België en ergens anders zeer klein blijft. Het DNA van het medium televisie berust namelijk op het met elkaar converseren en delen. En dat zijn aspecten die niet kunnen wachten!

  • 90%, en vaak meer: dat is de kijkduur live tv in volume die in 2013 werd gemeten. Het uitgesteld kijken, of “timeshift viewing”, blijft beperkt.
  • Dit percentage varieert naargelang van het type programma (naar het nieuws of naar sportuitzendingen bijvoorbeeld wordt zeer ‘vers’ gekeken) en van de personen (werkende mensen of gezinnen zijn grotere aanhangers van het uitgesteld kijken).
  • Doordat het uitgesteld kijken beperkt is involume, heeft het een – eveneens beperkte – invloed op de tv-reclame: bij “timeshift viewing” is er vaker de mogelijkheid om reclameblokken te vermijden.
  • Verschillende bronnen bevestigen evenwel dat uitgesteld tv-kijken geen “grote” schadelijke invloed uitoefent op de doeltreffendheid van de boodschap op tv. De technologie kan zelfs meer naar reclame doen kijken, zonder aanzienlijke impactdaling!
  • Het sociale karakter van de televisie verklaart waarom er – indien er niet rechtstreeks naar gekeken wordt – zeer snel na de uitzending naar gekeken wordt: 70 tot 75% van het uitgesteld kijken gebeurt binnen een termijn van minder dan 48 uur na de live-uitzending.

 

Meer details vindt u in het PDF-document.