Space Essentials – CIM Pers & Bioscoop, September 2015: End of the world as we know it

FacebookTwitterLinkedIn

Dit is de vijfde en laatste afspraak met de CIM Bereikstudie voor de pers sinds het leesbereik tegelijk op de papieren en digitale dragers in rekening wordt gebracht. De gegevens die vandaag gepubliceerd worden, zijn vergaard op het terrein tussen 2014 en 2015. We beschikken nu dus over drie maal 12 maanden bereiksmetingen, wat ons in staat stelt de jaarlijkse variaties te bestuderen op basis van de gebruikelijke foutenmarges. En natuurlijk beschikken we nu bijgevolg ook over drie volledige jaren van gegevens over het bioskoopbezoek.

 

Op basis van de laatste gegevens, leggen we de vinger op vijf tendensen:

 

• De frequentie van het bioskoopbezoek is tijdens de afgelopen 12 maanden gedaald tot het niveau van 2 jaar geleden.

• De echtverklaarde CIM gegevens van de verspreiding toonden het al aan: de dagbladen hebben de meest significante doorbraak bewerkstelligd in de verkoop van digitale edities. De verkoopcijfers van
kranten vertonen een aandeel van 7% van de verkopen van « non- paper editions», tegen gemiddeld slechts 0.4% bij de magazines.

• Tussen de daling van de verspreidingcijfers en de stijging van het leesbereik, wordt de paradoxale kloof bij de Franstalige pers -vooral bij de kranten- nog steeds breder.

• De digitale edities dragen steeds meer bij tot het leesbereik van de traditionele perstitels: als men alle platformen optelt, papier, digitale edities zoals gedefinieerd door het CIM en de websites van de titels, krijgen de kranten er netto 30% lezers bij en de magazines 12%.

• De Franstalige kranten zien hun leesbereik sterk stijgen (en dus ook hun lezerscoëfficiënt bereik/verspreiding ) terwijl bij de magazines en de gratis pers de situatie stabiel blijft. Het grootste probleem voor het totale leesbereik van de magazines ligt in het aantal verdwijningen van titels uit de CIM-metingen en CIM publicatie bij gebrek aan observaties. Bovendien stemmen deze verdwijningen uit de CIM tabellen helaas ook dikwijls overeen met verdwijningen uit de winkelrekken.