Space Essentials – CIM Pers-Bioscoop 2009, laatste balans vóór de veranderingen

FacebookTwitterLinkedIn

De meest recente editie van de CIM Pers-Bioscoop 2008-2009 (hierna gemakshalve “CIM 2009” genoemd) is zo goed als ongewijzigd gebleven (op een aantal details na) en is dus veel minder ingrijpend dan de vorige. De weinige veranderingen die er zijn, betekenen niet voor iedereen goed nieuws. Met de grote veranderingen op til voor het onderzoek betekent deze editie ook het einde van een tijdperk.

 

Enkele opvallende vaststellingen:

• De twee edities van Metro zijn de enige titels die hun lezersbereik fors zien groeien.

• Bij de dagbladpers ontstaat wel een groeiende kloof tussen de evolutie van het bereik en die van de verspreiding; twee titels lieten zelfs een onvoorstelbare ratio optekenen van 6 lezers per exemplaar!

• Diverse nieuwe titels bij de tijdschriften, ook al gaat het vaak om formules die al langer bestaan, zoals DS (De Standaard) Magazine, Nieuwsblad Magazine, Focus Vif, of Voyages, Voyages-Genieten. Goedele en Public (op de Belgische markt) zijn daarentegen wel echte nieuwkomers.

• Ongeveer 1 tijdschrift op 5 vertoont een significante evolutie (groter dan de foutmarges), maar meestal in negatieve zin.

• Bij de tijdschriften die vooruitgang boeken, vinden we vooral algemene titels. Heel wat themabladen moeten minder goede cijfers voorleggen: een “back to basics”-trend bij de lezer?

• Slechts één nieuwkomer onder de gratis titels: La Tribune de Bruxelles. In dit segment is stabiliteit troef.

• Bioscoopbezoek blijft nagenoeg ongewijzigd, ook al toont de evolutie op lange termijn een neerwaartse trend.

• Deze editie van de CIM Pers is de laatste met de huidige enquêtemethode : de grondige wijzigingen die op til staan zullen het perslandschap in 2010 – misschien! – grondig hertekenen.