Space Essentials – CIM MDB: 2009 in extremis nog gered

FacebookTwitterLinkedIn

2009 was een crisisjaar, daar moeten we geen doekjes om winden. Toch waren er ook twee lichtpuntjes. Eerst en vooral hebben november en december het jaar nog bijna gered door een eindsprint die de constante terugval van de eerste 10 maanden van het jaar compenseert. Daarnaast blijkt uit een vergelijking met de andere Europese lidstaten dat België waarschijnlijk minder zwaar
getroffen is dan sommige andere landen. Sommigen zullen argumenteren dat er in een relatief klein reclamebudget nog weinig te snoeien valt… Alleszins is duidelijk dat het de tv-reclame en in zekere mate ook door de adverteerders van Fast Moving Consumer Goods zijn die de markt hebben rechtgehouden. Ook het internet hield goed stand, zij het dan met lagere groeicijfers. In het DM-segment ging het investeringsniveau er licht op vooruit. Maar de ‘fasering` van de investeringen lijkt er heel anders te zijn geweest dan bij de traditionele media.

 

In het kort:

(Bruto) evolutie van de mediamarkt in 2009 : -1% op constante basis tov 2008.

• De situatie had erger kunnen zijn zonder de twee laatste maanden van het jaar, waar de stijging tov dezelfde maanden in 2008 12% bedroeg.

• Opmerkelijk behoud van het investeringsniveau op tv, en in zekere mate ook op het internet.

• Sterke vooruitgang van FMCG- adverteerders , opmerkelijk minder bij durables.

• Direct mail groeit op zijn beurt met 1%, voornamelijk door een forse stijging in het begin van het jaar, in tegenstelling tot de traditionele media, waarvoor het laatste kwartaal het positiefste was.