Seen from Space: Video, da’s ook geluid

FacebookTwitterLinkedIn

Vorige week hadden we het al over het ambitieuze onderzoek van de Australische professor Karen Nelson-Field rond de impact van tv versus online video in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. De presentatie van het project bevat enkele aanvullende elementen over viewability, beperkte aandacht en ook het belang van geluid.

Volgens Karen-Nelson Field is er een echte drempel van effectiviteit, op het gebied van aandacht, die ze de “sweet spot” noemt, bij 70% van het geluidsvolume. Maar, zegt ze, als het gaat om online videoadvertenties, liggen de zaken anders. In haar onderzoek was de activering van het geluid op mobiele apparaten niet gelijkmatig verdeeld: dicht bij het maximum op de videoplatforms van lokale uitgevers (BVOD) en op YouTube, met respectievelijk 90 en 87%; lager op Facebook met 72% en marginaal op Instagram met 20%. Het gemiddeld inzake geactiveerd geluidsvolume ligt dichtbij elkaar op Youtube, BVOD en Instagram, boven de 40%, maar aanzienlijk lager (16%) op Facebook.

Geluid optimaliseert de aandacht, wat dan weer invloed heeft op de effectiviteit van de verschillende kanalen. En we zagen dat Facebook en Instagram op dit punt in het onderzoek net minder goed scoorden. Deze bevindingen kunnen worden vergeleken met YouTube-gegevens die 3 jaar geleden verschenen. Met behulp van een vragenlijst afgenomen bij personen die slechts één contact hebben gehad met een campagne, is het verschil tussen een ‘audible only’ en ‘viewable only’ aan de ene kant en een volledig contact systematisch en erg groot.

De meerwaarde betreft net zo goed de reclameherinnering als merkparameters zoals naambekendheid en consideratie. Online video is met andere woorden het meest efficiënt als hij al zijn troeven benut.

Redactie: MM.