Seen from Space: Steeds meer ‘smart technology’ in Vlaanderen

FacebookTwitterLinkedIn

Bij de vele informatie en data in de Digimeter, een enquête die helaas beperkt is tot Vlaanderen, zullen we het hebben over de devices. Te beginnen met het aantal connected devices (of “slimme apparaten”). De studie heeft betrekking op een reeks devices: computers, tablets, smartphones, smart-tv’s (die normaal met het internet zijn verbonden) en smart wearables, zoals smart watches. Het gaat hier om de penetratie van deze toestellen over een periode van 7 jaar, sinds 2015, te traceren.

In zijn universum bevestigt Digimeter dat de groep zonder smart devices jaar na jaar bijna volledig uitsterven: in 2015 verklaarde 7% geen van deze toestellen te bezitten, vandaag is deze groep zo goed als verdwenen. Anderzijds is het aandeel van de personen met meerdere smart devices (5 of meer) in dezelfde periode vervijfvoudigd, en de categorie net daaronder (4 apparaten) is in 6 jaar tijd van 20 naar 32% van het totaal gegaan. Als gevolg daarvan is het gemiddelde aantal beschikbare apparaten elk jaar gestaag gestegen en is het in 2021 blijven stijgen, nu tot gemiddeld 3,4 apparaten.

De langzame maar gestage groei die tot dusver de norm was, zet dus door, met de nu geloofwaardige mogelijkheid dat de groep met één enkel smart device zal uitsterven: 5% vandaag tegen 15% zes jaar geleden.

Wat de betrokken toestellen betreft, is de smartphone met 93% duidelijk het vaakst vertegenwoordigd. Hij komt vóór de laptop (84%) en de smart tv, die een sterke stijging kent, van 57% tot 63% tussen 2020 en 2021. Dit is de meest spectaculaire evolutie in dit universum, waar de rest vrij rustig voortgaat.

Redactie: MM.