Seen from Space: Podcasts in België, divers en eindeloos gevarieerd

FacebookTwitterLinkedIn

We komen even terug op de resultaten in het Digital News Report van het Reuters Institute for the Study of Journalism, opgesteld door de Universiteit van Oxford. Dat is gebaseerd op enquêtes die zijn gehouden in een aantal landen (46 in 2021), waaronder België. In ons geval wordt de studie in januari en/of februari gevoerd; dat gebeurde online, door YouGov bij zo’n 2000 respondenten, van wie ongeveer 52% Nederlandstalig is.

De vragen gaan meestal over nieuwsconsumptie en attitudes in dat verband, maar de belangstelling van uitgevers voor podcasts zette de initiatiefnemers ertoe aan de vragenlijst uit te breiden naar dit type kanaal sinds 2018, tot en met de recentste enquête (die van 2021, waarvan de details deze zomer openbaar werden gemaakt). Om te peilen naar het podcastverbruik kregen de respondenten een lijst van 5 genres: maatschappij (nieuws, maatschappelijke kwesties), politiek en internationaal nieuws, sport, lifestyle (eten, kunst, literatuur, reizen, amusement) en gespecialiseerde onderwerpen (wetenschap en technologie, bedrijfsleven, media, gezondheid…). Voor zover deze brede beschrijvingen juist geïnterpreteerd werden, steekt geen enkel thema er met kop en schouders bovenuit. Integendeel, de belangstelling voor de verschillende genres is vrij gelijklopend. Zelfs het onderdeel dat zich lichtjes onderscheidt (de categorie ‘gespecialiseerde thema’s’) is een verzameling zeer uiteenlopende thematieken (gaande van wetenschap en technologie, tot bedrijfsleven, media en gezondheid). Van jaar tot jaar kunnen we enkele schommelingen vaststellen. Vorig jaar was er bijvoorbeeld een kleine stijging in Vlaanderen, maar die is bij de laatste editie van de enquête eerder afgevlakt.

Met behulp van een correspondentieanalyse op de gegevens van 2021 hebben wij getracht de genres te profileren. Dat was verloren moeite voor de ‘gespecialiseerde onderwerpen’ en lifestyle: hun bijna centrale positie op de kaart wijst op een eerder ongedifferentieerd profiel in het universum van podcast-consumenten. Sportonderwerpen zijn specifieker: zij vertonen een – vrij voorspelbare – affiniteit met mannelijke respondenten en trekken meestal oudere personen aan. Podcastgebruikers jonger dan 25 zijn meestal meer geïnteresseerd in sociale onderwerpen. Wat het nieuws betreft, zijn de criteria die deze categorie verhoudingsgewijs onderscheiden dat het vaak gaat om vrouwelijke respondenten, tot op zekere hoogte tussen 35 en 44 jaar.

De grote verscheidenheid aan mogelijke genres, zoals blijkt uit de Reuters studie, impliceert dat de consumptie van een welbepaalde podcast (of een reeks) nog lang voorbehouden zal blijven aan een nichepubliek, ook al heeft de podcast als kanaal een massapotentieel.

Redactie: MM.