Seen from Space: Reach en vertrouwen in de media, het is ingewikkeld

FacebookTwitterLinkedIn

Elk jaar publiceert het Reuters Institute for the Study of Journalism van de Universiteit van Oxford zijn Digital News Report. Dat is gebaseerd op enquêtes in een reeks landen (46 in 2021), waaronder België. In ons geval wordt de studie online uitgevoerd in januari en/of februari (dienstverlener: YouGov) bij ± 2000 respondenten (2008 in 2021, van wie 56% Nederlandstalig is).

De vragenlijst omvat een aantal punten waaronder de gebruikte nieuwsbronnen, gebruik van sociale media of de bereidheid te betalen voor online-informatie. Voor een dertigtal titels (15 Nederlandstalige, 15 Franstalige) wordt in de enquête aan degenen die zeggen het merk te kennen, gevraagd in welke mate zij het merk vertrouwen voor nieuws, op een schaal van 0 tot 10.

De lijst van titels is eigenlijk nogal verrassend, vooral aan Franstalige zijde: zo ontbreken La Libre Belgique, L’Echo (terwijl zijn Nederlandstalige equivalent De Tijd wel opgenomen is), Le Vif-l’Express (vs Knack) en Sud Presse, maar ook Het Belang van Limburg. De vertrouwensscores liggen iets hoger in het Nederlandse taalgebied (gemiddeld 6,9/10, met een minimum van 6,4 en een maximum van 7,6) dan in het Franse taalgebied (gemiddeld 6,4, met minimum 5,4 en maximum 7). Met andere woorden: aan Nederlandse zijde krijgen 6 titels een beoordeling van ten minste 7/10, tegenover slechts één aan Franse zijde.

Is er een verband tussen de frequentie waarmee een titel wordt gebruikt en het vertrouwen dat hij geniet? De gebruiksfrequentie komt hier overeen met een toegang op zoek naar nieuws tijdens de voorafgaande week, hetzij online, hetzij offline (merkwaardig genoeg beschouwt de enquête bepaalde media als uitsluitend offline, met name in de audiovisuele sector). Zoals uit onze twee grafieken blijkt, is de relatie tussen bereik en verklaard vertrouwen een beetje ingewikkeld. Bij de respondenten van de Reuters-enquête is er veel vertrouwen in zeer druk bezochte media (VRT en RTBF), maar ook in minder populaire titels. Het maakt ook niet uit of het om nieuwsmerken of om audiovisuele zenders gaat: de enquêteresultaten lijken geen verschil te maken in vertrouwen naargelang de soorten kanalen. Je kunt je natuurlijk afvragen waarom we ons bij het plannen van reclamecampagnes zouden interesseren voor het vertrouwen in nieuws. Het antwoord ligt in de recente Trustmedia-enquête over vertrouwen in nieuws: er wordt een sterke correlatie vastgesteld tussen vertrouwen in het medium en vertrouwen in de reclame die het bevat.

Redactie: MM.