Seen from Space: Online news vooral tijdens de week

FacebookTwitterLinkedIn

Traditioneel geven zowel het NRS-bereikonderzoek als de CIM-echtverklaring slechts één daggemiddelde voor de dagbladtitels, dat soms naar dag is uitgesplitst onder de noemer “buiten het CIM”, maar dat niet systematisch wordt meegedeeld. Voor de printversies toch. Online kunnen we dankzij de gedateerde gegevens van de CIM Internetstudie, het relatieve belang van elk van de 7 dagen van de week beoordelen. Dat deden we dus op het gemiddelde van de gegevens voor 2021, met een index per weekdag voor de online versie van elke titel.

De belangrijkste algemene bevinding is dat online-nieuwsberichten op de twee weekenddagen veel minder worden gelezen dan op weekdagen. Dit verschilt van titel tot titel en is meer uitgesproken voor Franstalige kranten, maar het is algemeen: in vergelijking met het 7-daags gemiddelde ligt het online lezen 3 tot 32% lager (!).

De eerlijkheid gebiedt echter te zeggen dat de grootste verschillen toe te schrijven zijn aan de twee “ecofinanciële” titels, De Tijd en L’Echo, die in het weekend veel minder gelezen worden dan in de rest van de week. We moeten wel preciseren er online weliswaar een aanzienlijke daling blijkt, maar dat dezelfde titels een hele reeks papieren bijlagen publiceren waar je ook als je maar een deel leest, een aanzienlijk stuk van het weekend mee zoet bent.

Vandaar de vraag die met de huidige tools onbeantwoord blijft: gaat deze relatieve afkeer van het online lezen gepaard met een toegenomen consumptie van de vele supplementen en bijlagen die door de meeste uitgevers in gedrukte vorm worden aangeboden?

Redactie: MM.