Seen from Space: Online aankopen in postcorona modus

FacebookTwitterLinkedIn

Statbel, de statistische afdeling van de FOD Economie, publiceerde zopas de resultaten uit het jaarlijkse onderzoek naar het gebruik van informatietechnologie in België.

Deze enquête die gesubsidieerd wordt door Eurostat, houdt de vinger aan de pols van de digitale ontwikkeling aan de hand van diverse aspecten: gezondheid, deelname aan het openbare leven, vrije tijd, gebruik van de sociale media en online aankopen. Zo kunnen we op dat vlak tussen 2010 en 2019 een trage vooruitgang vaststellen met gemiddeld 3 percentagepunten per jaar, gevolgd door een plotse versnelling in 2020, met de lockdowns. 2021 werd gekenmerkt door een stabilisering, maar in 2022 treedt opnieuw vertraging op. “E-commerce fatigue?”. Het zou kunnen. De stabilisering (op een hoog niveau: 63%) is in tegenspraak met de “talk of the town” die online e-commerce lijkt te beschouwen als een beweging van ononderbroken groei.

Of het nu toeval is of niet (en blijkbaar is het dat niet), de penetratiecurve van de online aankopen loopt ongeveer parallel met die van de waarde van de mediabestedingen in de categorie “internetverkoop” van Nielsen. Ze lopen vrij parallel en zijn zelfs nauw gecorreleerd, als je de statistische indicatoren erbij haalt. Het is dan ook niet onredelijk te geloven dat een heropleving van de reclamebestedingen in de sector de groei opnieuw zou kunnen stimuleren.

De daling van online shoppen in 2022 treft vrijwel alle segmenten van de onderzochte bevolking, ongeacht of zij al dan niet intensieve gebruikers van e-commerce zijn. Achter de algemene trend wijst Statbel op een daling van de online aankoop van fysieke goederen, maar een zeer lichte groei (+1 punt ten opzichte van 2021) van de uitgaven voor online diensten. Dit is echter mijlenver verwijderd van de euforie tijdens de coronaperiode, misschien door de opheffing van de lockdowns en de onbelemmerde toegang tot fysieke winkels.

Rest de vraag of de scherpe daling van de online aankopen de meer algemene afname van de aankopen als gevolg van de inflatie weerspiegelt.

Redactie: MM.