Seen from Space: New normal radio in Vlaanderen, DAB+ in mineur

FacebookTwitterLinkedIn

De ‘Digitale radio’ barometer, uitgevoerd door Ipsos in opdracht van de Vlaamse overheid, is nu aan zijn vierde jaarlijkse golf toe. Net als in de voorgaande jaren werd de enquête vanaf het begin van het najaar gevoerd, van 1 september tot 22 oktober om precies te zijn. Dat gebeurde op basis van telefonische interviews met 2.000 Nederlandstalige respondenten van 12 jaar en ouder.

De editie van 2020 wierp een nuttig licht op het radiogedrag tijdens de lockdown, met meer luistersessies thuis en minder in de auto, doordat de auto zelf minder gebruikt werd. De editie van 2021 wijst op een terugkeer naar een vorm van nieuw normaal. Er wordt minder radio geluisterd gedurende langere perioden, in proporties die vergelijkbaar zijn met de periode voor corona.

De impact op de thuisconsumptie is bijzonder groot. Dat volume keert terug naar het niveau van vóór de pandemie (-22% ten opzichte van 2020) en vertoont een lichte stijging (6%) ten opzichte van 2019. Anderzijds neemt het luisteren op het werk toe in vergelijking met 2020 (+20%), maar ligt het nog steeds onder de eerder gemeten niveaus. Hetzelfde geldt voor het gebruik van autoradio’s: +15% ten opzichte van 2020, maar 10 tot 20% minder luistertijd dan in 2018 en 2019.

Maar het belangrijkste onderwerp van de enquête is digitale radio en in het bijzonder DAB+. Op dit gebied stagneren zowel de bekendheid als de aankoopintentie: zij blijven op hetzelfde niveau als in 2020. Wat het opgegeven luistergedrag betreft, stijgt zowel de penetratie van DAB+ als die van internet in vergelijking met 2020, maar niet significant. In termen van luistervolume daarentegen groeit DAB+ wel goed: van 17 naar 19 minuten per dag over de hele steekproef. Deze groei doet zich vooral voor in de auto, waar DAB+ nu iets meer dan een derde van de tijd in beslag neemt, tegenover slechts een kwart in 2020. Wellicht heeft de Europese verplichting om vanaf 2021 alle nieuwe auto’s compatibel te maken met DAB hiertoe bijgedragen.

Er is ook een lichte groei in het thuis luisteren, van 17% naar 18% van de totale tijd. Maar het is duidelijk dat DAB+ niet langer het soort snelle en wijdverspreide vooruitgang boekt dat de vorige edities kenmerkte. Die goeie ouwe FM-band laat zich niet zomaar kisten.

Redactie: MM.