Seen from Space: Mediacontact versus reclameaandacht, een wereld van verschil

FacebookTwitterLinkedIn

Onder de ambitieuze titel ‘How much attention is there in the world?’ zet de recente whitepaper die Ebiquity wijdt aan reclameaandacht de puntjes op de i. Er kan immers een groot verschil bestaan tussen de tijd in het gezelschap van een medium en het aandachtige contact met de reclame die er te vinden is.

Om tot deze conclusie te komen zet Ebiquity de grote middelen in: ‘Touchpoints’, de crossmediale studie die de bureauvereniging in het Verenigd Koninkrijk voerde, en de eye-tracking resultaten van het Britse marktonderzoeksbureau Lumen en van diens Amerikaanse collega’s van TVision. De eerste bron leverde de schatting van het dagelijkse contact met de geselecteerde media, ongeveer vijf uur. De andere bronnen maakten het mogelijk enerzijds de contacttijd met de reclame te schatten en anderzijds de effectieve oogfixatie op de reclame in kwestie, respectievelijk 84 en amper 9 minuten per dag.

Als je rekening houdt met een totaal van 16 wakkere uren per dag, vertegenwoordigt het contact met de visuele media 31% van het totaal (Ebiquity preciseert niet of de duur en het aandeel netto zijn, dus of simultaan gebruik gedupliceerd werd). Het contact met de reclame vertegenwoordigt slechts 9% van de wakkere uren en de aandachtige consumptie 1%. “Mensen beschikken over veel talent om dingen te negeren, zeker als het om reclame gaat”, aldus Mike Follett, de baas van Lumen Research. Er is wel een link tussen de aandachtige contacttijd en de duur van het mediacontact. Met een consumptie van meer dan twee uur (eerste plaats) kennen de verschillende commerciële televisies, met inbegrip van de Broadcaster Video on Demand (BVOD), reclame drie minuten effectieve aandacht toe (ook nummer een). Tweede op het vlak van bestede tijd (73 minuten per dag) zijn de sociale media, goed voor twee minuten aandachtig contact, ook goed voor de tweede plaats.

De conversieberekening laat een ander geluid horen. Globaal wordt 3% van de contacttijd met de geselecteerde media besteed aan aandachtig reclamecontact. De pers boost dit quotum: een conversie van bijna 12% voor de magazines en 8% voor de nieuwsmedia. Een minuut contact met de pers levert dus drie tot vier keer meer kans om te leiden tot een aandachtige confrontatie met commerciële boodschappen op andere kanalen. Het andere uiterste betreft online video (zonder BVOD): amper 1% conversie. Sommige van deze resultaten liggen dicht bij onze eigen studie betreffende reclameaandacht, meer bepaald wat betreft het vermogen van de printmedia om aandacht te genereren. De aanpak van Ebiquity beperkt zich tot de visuele media (zonder OOH) aangezien hij gebaseerd is op eye tracking technieken; audio komt niet aan bod. Het gaat dus niet om alle aandacht ter wereld, maar toch wel een groot deel.

Redactie: MM.