Seen from Space: Lockdown en mediagebruik, much ado about nothing?

FacebookTwitterLinkedIn

Met de continuïteit van zijn onderzoeken, zelfs tijdens de lockdown, en de stabiliteit van zijn methodologie (online) lijkt de Global Web Index het ideale instrument om de evolutie van het mediagedrag in België tijdens de lockdown te valideren. Dankzij de recente publicatie van gegevens voor het tweede kwartaal van 2020, krijgen we zicht op de periode van april tot juni, gekenmerkt door een strikte en vervolgens geleidelijk versoepelde lockdown.

Voor de beschouwde media hebben de waarden die in onze grafiek worden weergegeven betrekking op de dagelijkse penetratie (reach) bij personen van 16-64 jaar per taal. Komt het door de spreiding van enquêtes over de hele periode? Er kunnen slechts beperkte veranderingen worden waargenomen in de gegevens van “Q2 2020”. Ze zijn over het algemeen niet statistisch significant in vergelijking met het kwartaal ervoor of met dezelfde periode in 2019.

Sociale media, streaming, gameconsoles: geen van de vermeende winnaars van de lockdown-periode lijken hun consumptie buitensporig te hebben versterkt tegen het einde van het tweede trimester van 2020. Is dat typisch Belgisch? Is het een sterk piekende maar even snel dalende evolutie, vlak na elkaar? Naar verluidt was er een boost tijdens de strikte lockdown, gevolgd door een heel snelle terugkeer naar de normale situatie tijdens de versoepeling van de lockdown.

Uiteindelijk veranderde er dus weinig en kunnen we gerust het idee van revolutionair veranderde mediaconsumptiegewoonten vergeten. Het beperkte penetratieverschil sluit echter niet uit dat de verschillende media langer gebruikt worden. Het lockdowneffect is dus beperkt tot een toegenomen consumptie door de gebruikers, maar zonder dat er gebruikers bijkomen. Echt revolutionair is dat niet.

Redactie: MM.