Seen from Space: LN24, in the news again

FacebookTwitterLinkedIn

Voor zijn tweejarig bestaan komt de jonge Franstalige 24-uurs nieuwszender terug in het nieuws. Dit is een mooie gelegenheid om de balans op te maken van de evolutie die zijn bereik en reclame-inkomsten doorgemaakt hebben.

Zoals bekend heeft LN24 in 2020 tweemaal “geprofiteerd” van het COVID-effect: eerst met de eerste lockdown in de lente en dan met de tweede aan het einde van het jaar. Sindsdien moet worden gezegd dat het effect van COVID is afgezwakt. In zijn kerndoelgroep (de 25-54-jarigen uit de hogere sociale groepen) slaagt LN24 erin de kijktijd te optimaliseren: 18 minuten per dag over de gehele periode, tegenover 13 minuten voor de gehele bevolking in het zuiden van het land. Maar deze kijktijd (ATS) bedraagt dus slechts ongeveer 15 minuten. Het illustreert de volatiliteit van de zenderconsumptie: het gecumuleerde dagelijkse bereik van de kerndoelgroep bedraagt gemiddeld 6%, maar daalt tot een zeer laag niveau, 1,5% om precies te zijn, als je een kijkdrempel van 10 minuten toepast. De piek in dit opzicht werd bereikt in april 2020, met een dagelijks bereik van 3,8%. Het gaat dus om een nichepubliek dat geen echt stijgende evolutie vertoont. Ook wat de reclame-inkomsten betreft, blijven de cijfers beperkt: LN24 is in de eerste helft van 2021 goed voor 0,4% van de totale bruto tv-reclame in het zuiden, wat beter is dan het gemiddelde van 0,3% in 2020, maar uiteraard nog steeds bescheiden blijft.

Kortom, het huidige enthousiasme van adverteerders voor televisiereclame lijkt geen grote invloed te hebben gehad op de Franstalige nieuwszender. Het is duidelijk dat in een markt die duidelijk op zoek is naar een massaal bereik, een nichezender zonder exclusief publiek geen voor de hand liggende keuze is. Kortom, de gok van LN24 was vanaf het begin gewaagd en zeer ambitieus, en dat is helaas nog steeds zo.

Redactie: MM.