Seen from Space: Liever geen online tracking

FacebookTwitterLinkedIn

In een Yougov-enquête die in oktober gevoerd werd in 17 landen over de hele wereld werd aan meer dan 19.000 respondenten gevraagd wat zij van online tracking vinden. De gestelde vraag was heel specifiek: “Wat vindt u ervan dat reclame- en mediabedrijven uw online activiteiten en sociale mediagewoonten bijhouden om te bepalen welke reclameboodschappen online het meest relevant voor u zijn?”.

Het antwoord omvatte vier categorieën, variërend van “very comfortable” tot “very uncomfortable”. Over het algemeen waren de respondenten die zich er ongemakkelijk bij voelden in de meerderheid: slechts 6% van de respondenten zei geen probleem te hebben met online tracking en 27% was redelijk positief, maar verder gaf 36% aan zich hier “behoorlijk ongemakkelijk” bij te voelen. 24% moest er niet van weten. De Europese landen in de studie toonden zich nog terughoudender: amper 3% ziet tracking wel zitten, diegene die er tamelijk positief tegenover staan, vertegenwoordigen slechts 23%, en het totaal van de negatieve reacties vertegenwoordigt meer dan 60% van de ondervraagden, 37% en 27% voor respectievelijk “tamelijk ongemakkelijk” en “zeer ongemakkelijk”.

Als we alle meningen in twee blokken samenvatten en de non-respons buiten beschouwing laten, is bijna 2/3 van de meningen negatief en staat 35% open voor het idee dat tracking gepersonaliseerde reclame mogelijk maakt. En dit is voor de algemene opinie over de 17 landen. In de 8 Europese landen die in de studie zijn opgenomen, daalt het percentage respondenten die geen problemen hebben met online tracking zelfs tot 29%. Personalisatie is dus allesbehalve een gewonnen zaak. Tracking lijkt aanvaardbaarder in het Oosten: respondenten uit China, de Verenigde Arabische Emiraten en India hebben er beduidend minder problemen mee dan westerlingen.

Bovendien concentreert Campaign, die de enquête doorgaf, zich op een ander aspect ervan, namelijk het soort reclame waaraan de respondenten naar eigen zeggen de voorkeur geven. Het is geen verrassing dat in de enquête de voorkeur wordt gegeven aan amusante en humoristische reclame, die duidelijk losstaat van andere reclame, zoals die waarin mondiale problemen, zoals klimaatverandering, aan de orde worden gesteld, en productgerichte reclames. Andere purpose reclame, zoals advertenties die betrekking hebben op minderheidsproblematieken, wordt duidelijk minder gewaardeerd. En hierin verschillen de Europeanen maar weinig van de rest van de wereld.

Redactie: MM.