Seen from Space: Ipsos over de Belgen en de inflatie

FacebookTwitterLinkedIn

De onlangs door Ipsos gepubliceerde ‘Global Inflation Monitor’ bevestigt de nervositeit van de Belgische consument tegenover de kosten voor hun levensonderhoud. Zo verwachtte 70% in november dat de prijzen in 2023 zouden stijgen. Dit is niet het hoogste percentage van de 36 door Ipsos onderzochte landen, maar het plaatst België in de middenmoot (69% in het onderzoek van november).

Als Belgen gevraagd wordt naar de domeinen waar zij prijsstijgingen verwachten, wordt (hoe kan het ook anders) energie het vaakst genoemd (81%), gevolgd door levensmiddelen en andere huishoudelijke aankopen (respectievelijk 78% en 77%). Daarna volgen brandstof (74%) en vrije tijd (63%). Een kleinere meerderheid (55%) verwacht ook een prijsstijging voor de verschillende abonnementen die zij hebben afgesloten. In alle gevallen verwachten de consumenten in ons land zich aan een hogere inflatie dan de gemiddelde respondenten in deze studie. Alleen de woonkosten, hypotheken en huurprijzen, zouden naar verwachting relatief weinig stijgen.

De vraag over de loonevolutie, die alleen aan respondenten in loondienst werd gesteld, is in België uiteraard interessant, aangezien een groot deel van de beroepsbevolking normaal gezien profiteert van automatische loonindexering. Slechts 14% van de respondenten verwacht echter dat hun loon mee met de inflatie zal stijgen: dit is nauwelijks twee punten hoger dan het gemiddelde voor de 36 landen, waarvan er waarschijnlijk geen enkele hetzelfde systeem heeft als België!

40% van de Belgische respondenten verwacht dat hun loon zal stijgen, maar minder dan de inflatie. En 31% denkt dat hun loon ongewijzigd zal blijven. De resultaten preciseren niet of sommige respondenten de indexering als een factor van stabiliteit beschouwden, wat dit type antwoord zou kunnen verklaren, maar waarschijnlijk niet voor allemaal.

Kortom, het jaar 2023 lijkt een spannend jaar te worden op het gebied van prijzen, zodat reclame en marketing zich zullen moeten blijven aanpassen.

In ieder geval kunnen de werkgevers in ons land blij zijn (of niet) met het resultaat van een vraag over beroepsmobiliteit: slechts 24% van de ondervraagde Belgische werknemers zei op het punt te staan een nieuwe job te zoeken bij een andere werkgever. In dit opzicht neemt België de allerlaatste plaats in op de ranglijst, met een enorm verschil ten opzichte van het gemiddelde van de 36 landen, waar de veronderstelling van arbeidsmobiliteit maar liefst 43% bedraagt.

Redactie: MM.