Seen from Space: Geloofwaardigheid van de media en instellingen – expertise in de lift

FacebookTwitterLinkedIn

Nog een onderzoek naar de geloofwaardigheid van de media? Het is een problematiek die al in detail bestudeerd wordt door het Reuters Institute van de Universiteit van Oxford of de EBU, om er maar een paar te noemen.

Ook Whyte Corporate Affairs droeg zijn steentje bij en publiceerde de resultaten van een onderzoek dat in april gevoerd werd. De resultaten zijn gebaseerd op een online-enquête van GfK bij 1020 respondenten tussen 18 en 75 jaar. Interessant is dat we in april in een periode zaten die nog sterk bepaald werd door de gezondheidscrisis. Ook niet onbelangrijk is de invulling van de term ‘media’ in het onderzoek: die is inderdaad bijzonder gevarieerd en omvat onder dezelfde vlag reclame (iets wat we niet spontaan als medium zouden zien), alternatieve media (zowel de onderzoeksjournalistiek van Apache als het infotainment van Newsmonkey) en de categorie online encyclopedie, met Wikipedia als enige bekende voorbeeld. Er is ook een contrast tussen grote entiteiten (kranten en tijdschriften) en heel specifieke social media (LinkedIn, Twitter, Facebook).

Deze originele groepering toont dat de Belgen die in het onderzoek werden ondervraagd, een grote ’truth value’ lijken toe te kennen aan expertise, of deze nu journalistiek (aangezien de traditionele media bovenaan de lijst staan, met radio voorop) of wetenschappelijk is (Wikipedia). We kunnen ook een zekere waardering van expertise afleiden uit het sterke verschil in geloofwaardigheid zien tussen het eerder professionele sociale netwerk LinkedIn en Facebook. De waardering van expertise blijkt ook uit de ranglijst van instellingen waar universiteiten en wetenschappers met bijna 85% op de eerste plaats staan qua geloofwaardigheid. Reclame wordt niet als heel geloofwaardig ervaren, wat te verwachten was. Met 18% van de respondenten die reclame als geloofwaardig beschouwen, doet die het wel beter – of minder slecht – dan Facebook en de politieke partijen, de laagst beoordeelde op dit gebied. De categorie ‘media en journalisten’ staat in de middenmoot van de rangschikking.

De professionele benadering van informatie vindt dus nog steeds een gunstige weerklank bij de Belgen, ook al is de behaalde score niet noodzakelijk zo hoog als je zou mogen hopen voor de gezondheid van onze democratie.

Redactie: MM.