Seen from Space: De verborgen digitale kant van tijdschriften

FacebookTwitterLinkedIn

Het indrukwekkende (100 pagina’s) ‘Magazine Factbook 2021’, uitgegeven door de Amerikaanse vakorganisatie, somt alle redenen op waarom adverteerders voor hun reclame in dit medium moeten vertrouwen. De publicatie staat vol met onderzoeksresultaten en verschillende statistieken, met – laten we eerlijk zijn – interessante en minder interessante bevindingen.

De data die het interessantst zijn, gaan over de verdeling van magazinebereik per platform. De manier waarop dit wordt bereikt, wekt enigszins verbazing op: volgens de uitleg bij deze grafieken zijn zij gebaseerd op een gededupliceerd gemiddelde van het bereik per platform voor de verschillende titels die in de studie zijn opgenomen, dit door de resultaten uit verschillende bronnen samen te voegen. Dit resulteert in een onverwachte verdeling: minder dan de helft van de lezers van tijdschriften in de Verenigde Staten leest papieren of soortgelijke versies. Beter nog, tussen december 2019 en december 2020 is deze verhouding tussen papieren en digitale edities zelfs gedaald van 46% naar 41%.

En de rest? Online, waarvan 9% van het totaal in video (aandeel 2020). Het grootste deel van het digitale lezen – 40% in 2020 – gebeurt mobiel. Dit zegt dus uiteraard niets over de diepgang van de magazineconsumptie (met andere woorden, de duur ervan), die bij papieren versies veel belangrijker moet blijven.

Toch is deze relatieve prevalentie van online lezen niet noodzakelijk een verwacht verschijnsel. Ter vergelijking, de NRS 2019-data voor de Belgische tijdschriften die bepaald werd volgens een methode die vergelijkbaar is met die uit het ‘Magazine Factbook’ geeft een gemiddelde van 61% print en soortgelijke versies en dus 39% online voor de titels waarvoor men beschikt over de data voor de verschillende consumptietypes. Onder voorbehoud, aangezien men niet volledig zeker kan zijn van de exacte gelijkenis van onze methode en de methode die toegepast werd in de Amerikaanse studie; daarnaast kunnen ze ook niet 100% zeker zijn over de volledigheid van hun perimeter. Zoals nu blijkt, zitten we met een ander niveau van digitale volwassenheid in ons land.

Redactie: MM.