Seen from Space: Federalisme van videoplatformen en andere verhalen

FacebookTwitterLinkedIn

In de aanloop naar de verkiezingen in ons land worden woorden als federalisme of confederalisme vrij vaak gebruikt: te pas en te onpas. Als we zoals sommigen geloven dat een confederaal België bestaat uit twee heel verschillende entiteiten, dan relativeren de terugkerende resultaten van de Global Web Index (GWI) over video on demand deze visie sterk.

Er zijn immers minstens twee platformen die vergelijkbaar goed presteren aan beide zijden van de taalgrens. Volgens de laatst beschikbare GWI-gegevens is de verklaarde penetratie van Netflix vrijwel identiek in beide landsgedeelten. Er is een verschil van 10 punten in de penetratie van YouTube tussen Vlamingen en Franstaligen, maar het videoplatform van Google is toch het tweede meest bekeken zowel in het noorden als in het zuiden. Ook voor Disney+ zijn de resultaten behoorlijk gelijklopend, met ongeveer 22-23% voor noord en zuid.

De videoplatformen van lokale uitgevers – ook wel BVOD genoemd – komen na het kopduo: VTM GO, VRT MAX en GoPlay in het noorden, Auvio in het zuiden. Het RTL-platform, dat in de GWI nog steeds ‘RTL à l’Infini’ wordt genoemd, wordt misschien benadeeld door deze ondertussen verouderde naam. We mogen niet vergeten dat de GWI-studie haar respondenten een lijst van VOD-diensten voorlegt, een methode waarbij de naam een filterende rol kan spelen die niet noodzakelijk positief is. Hetzelfde geldt voor het VRT-platform, dat altijd ‘VRT NU’ heette, maar ondertussen van naam veranderd is.

Onze grafieken geven zowel de recentst beschikbare informatie, voor het eerste kwartaal van 2024, als een statistisch steviger ‘Moving Annual Total’ van vier trimesters dat loopt tot eind maart dit jaar. Er is weinig verschil tussen de twee. Zou de nakende komst van HBO Max in het VOD-landschap verandering kunnen brengen in wat een zeker machtsevenwicht lijkt te zijn?

De kracht van de huidige posities die de verschillende spelers innemen, voorspelt geen grote revolutie. Noch een noodzakelijk evenwichtige penetratie tussen de twee taalgemeenschappen: terwijl Netflix of Disney+ een bijna gelijkwaardig bereik hebben bij Vlamingen en Franstaligen, geldt dit geenszins voor Amazon Prime Video, dat duidelijk populairder is in het zuiden van het land (bijna 24%) dan in het noorden (8,5% over de laatste 12 beschikbare maanden). Net als elders in België is het federalisme van de videoplatformen variabel te noemen.SeenFromSpace

Redactie: MM.