Seen from Space: Bepaalde sectoren maken in juni sterke comeback op televisie

FacebookTwitterLinkedIn

25% – dat is volgens het MDB/Nielsen-overzicht de daling die de reclamebestedingen tijdens het eerste semester doormaakten (cijfers tot 28/06) in vergelijking tot dezelfde periode in 2019. En dat was al niet zo’n denderend jaar.

We weten allemaal hoe dat komt en we zullen het niet meer hebben over de lockdownperiode, maar we bekijken de vier laatste weken van beschikbare gegevens (weken 23 tot 26) voor juni, waarin de Belgen geleidelijk de draad van hun normale leven weer oppakten. De televisiebestedingen evenaarden zeker hun normale niveau niet in juni, maar waren toch veel beter dan de rampzalige resultaten van april (-49%) en mei (-45%).

Mensen die geregeld voor de buis zitten, zullen gemerkt hebben dat de reclameblokken de laatste weken beter gevuld zijn en de brutobestedingen ronden eindelijk opnieuw de kaap van 100 miljoen per maand. Historisch gezien was het nog nooit gebeurd dat de maand juni beter presteerde dan april en mei, maar het zou te optimistisch zijn om van herstel te spreken. De vier geobserveerde weken liggen nog steeds 12% lager dan dezelfde periode in 2019 (1/06 => 28/06) en de evolutie is vergelijkbaar in beide gewesten (-11,3% in het noorden en -12,5% in het zuiden).

Terwijl tijdens de lockdown zowat alle activiteitensectoren te lijden hadden onder een zware daling van de televisiebestedingen, pakten bepaalde economische groepen in juni uit met spectaculaire groeicijfers. Dat is het geval van onderhoudsproducten (+59%) en distributie (+37%) die samen meer dan 75% van de vastgestelde groei vertegenwoordigen, uitrusting (+28%) en welzijn en telecom, met stijgingen van meer dan 10%.

Dat volstaat helaas niet om het tekort in de andere sectoren op te vangen, meer bepaald transport (-34%) en voeding (-47%), normaal goed voor 20% van het totaal. Aan adverteerderszijde bezetten de FMCG-reuzen de top van de rangschikking, P&G op kop, met indrukwekkende groeicijfers (op Unilever na).

Te midden van een nog steeds deficitaire trend, is er dus toch goed nieuws. Veel adverteerders (en soms de hele grote) wagen zich opnieuw aan televisie. Maar om te kunnen hopen op echt herstel, moeten ook andere economische groepen terugkeren, voeding en transport om te beginnen.

Redactie: MM.