Seen from Space: Arte in Franstalig België, nichetelevisie

FacebookTwitterLinkedIn

Met zijn specifieke inhoud die ver afstaat van spektakeltelevisie, bestaat er geen enkele kans dat Arte een onderdeel wordt van mainstream televisieconsumptie. De meting van het kijkvolume is dan ook niet verrassend. Wel verbazend zijn de kijkprofielen. Om die in te schatten beschikken we sinds begin 2020 over de samengevoegde gegevens per kwartier voor een beperkt aantal doelgroepen. Op basis van deze beperkte toegang tot CIM TV-informatie, kan Arte’s analyse niet exhaustief zijn, maar enkele lessen kunnen we wel trekken.

Uiteraard gaat het om een beperkt publiek: het aandeel van Arte ten opzichte van het televisietotaal bedraagt ongeveer 1% van de individuen van 18 tot 54 jaar, met een relatieve daling in maart en april. In feite bleef het bereik van het kanaal relatief stabiel tijdens de coronacrisis, maar de lineaire televisieconsumptie nam aanzienlijk toe tijdens de lockdown en Arte profiteerde daar niet van. De zender heeft dan ook een zeer bijzondere dagelijkse curve, met een piek in het bereik vanaf 21 uur die relatief laat doorloopt. Dat wijst erop dat het om een complementaire zender gaat; zijn bereikaandeel in prime time is iets lager dan het niveau van de hele avond, van 17 tot 24 uur.

De grootste bijzonderheid van het kanaal ligt in zijn profiel: hoewel het kijkersaandeel nooit hoger lag dan 1,5% bij de Franstaligen van 18 tot 54 jaar, liep het toch op tot 3% bij de oudere doelgroepen. 76% van het op Arte gemeten bereik is te danken aan 55-plussers, die slechts 37% van de Franstalige bevolking en 57% van de tv-consumptie in het zuiden van het land vertegenwoordigen.

Het gewicht van de zender bij jongere leeftijdsgroepen (jonger dan 45 jaar) kan als verwaarloosbaar worden omschreven. Geslacht en sociale groep in het universum 18-54 jaar liggen vrij dicht bij het profiel van televisie in het algemeen. In tegenstelling tot wat men zou denken, lijkt Arte geen hit te zijn bij de hogere sociale klassen: op basis van de gegevens waarover we beschikken, is het duidelijkste kenmerk van de zender zijn ‘senior’ profiel bij een nichepubliek.

Redactie: MM.