Seen from Space: Almaar kortere tv-spots

FacebookTwitterLinkedIn

Tijd is geld en tijd kost geld, in de audiovisuele sector. De lengte van de spots heeft een onmiddellijke impact op de kostprijs van de campagnes. Is er in een periode waarin de merken geneigd zijn hun uitgaven in de offline media terug te schroeven, een significante verkorting van de radio-, tv- en bioscoopspots merkbaar?

In het universum van de MDB-bestedingen is radio het enige offline medium dat het de afgelopen jaren goed blijft doen. Het vertrouwen van de adverteerders is evident en de duur van een gemiddelde spot blijft stabiel: hij bedraagt iets minder dan 21 seconden in 2019. Dat is een lichte daling ten opzichte van 2015. Twee derde van de uitgezonden spots duren 20 seconden of minder: ook deze proportie is stabiel.

De bioscoop zendt jaarlijks 100 keer minder spots uit dan de radio. Als we abstractie maken van de spots die verband houden met de filmsector zelf (vaak zeer lange trailers en soms zelfs minireportages) en ons concentreren op de spots zelf, schommelt de gemiddelde spotduur tussen 36 en 31 seconden de laatste 5 jaar. 40% van de uitgezonden spots duren 30 seconden. Ook al is er sprake van een lichte daling, het witte doek verdient duidelijk nog steeds langere formaten en in tegenstelling tot op televisie is 30 seconden nog steeds standaard.

Op televisie daarentegen behoort de 30”-spot tot een vervlogen tijdperk. De gemiddelde duur is mettertijd blijven dalen. Vijf jaar geleden bedroeg hij 22,5 seconden; in 2018 en 2019 duurt een gemiddelde spot nog 21 seconden. De korte duur is duidelijk aan een opmars bezig. Vorig jaar duurde 75% van de spots minder dan 30”; spots van 20” vertegenwoordigden 35% (tegenover 20% voor de 30”). Ook al is er geen mechanisch verband, je kunt alleen maar de link leggen tussen de kortere spots en de vertragende tv-markt. Zo stellen we een zeer duidelijke verkorting van de spots vast in de economische groepen die hun bestedingen inperken. De belangrijke groep ‘voeding’ (goed voor 19% van de MDB-waarde van de spots in 2019) zag zijn spotduur met 3 seconden dalen van 2015 tot 2019. En hoewel je het online inderdaad kort houdt als je efficiënt wilt zijn, toonden de weinige beschikbare onderzoeken toch aan dat op televisie langere formaten beter werken om een merk op te bouwen en te vestigen.

Redactie: MM.