Seen from Space: Small en smart data voor de sociale netwerken

FacebookTwitterLinkedIn

Vorige week merkten we, niet zonder ironie, op dat Facebook en Instagram meer jonge mensen (vooral jonger dan 25) onder hun Belgische gebruikers telden dan dat ons land inwoners van die leeftijd telt. Een grapje? Neen, de vaststelling was het resultaat van een compilatie van Facebook-gegevens zelf. Of hoe ‘big data’ kunnen leiden tot een ‘big mistake’. Deze fout is niet specifiek voor ons land. Franse gegevens vertonen dezelfde wanverhouding en de Amerikaanse pers maakt gewag van vergelijkbare eigenaardigheden in het land van Uncle Sam.

Gelukkig zijn er ‘kleinere’ databronnen om een realistischer beeld te schetsen. Daartoe behoort onder andere de Pulsar-enquête en ook de Global Web Index (GWI), een ander steekproefonderzoek dat driemaandelijks wordt uitgevoerd bij een steekproef van internauten tussen 16 en 64 jaar. Het betreft gegevens uit de 4 golven van 2019 die in de grafiek worden weergegeven, met een penetratie berekend ten opzichte van de totale bevolking in de verschillende leeftijdsgroepen (en dus niet, zoals in het algemeen met de GWI-gegevens, vergeleken met online bevolking). De aantallen van de verschillende leeftijdsgroepen komen uit de Establishment Survey van het CIM voor 2019 die als referentie gebruikt wordt.

De penetratie van de verschillende sociale netwerken wordt daarom berekend met behulp van de absolute GWI-cijfers, verkregen op een bevolking van internetgebruikers, in verband gebracht met de CIM-gegevens, die de gehele bevolking (dus surfers en niet-surfers) omvatten. Uiteindelijk komen we zo uit bij perfect geloofwaardige resultaten: ja Facebook is nog steeds zeer goed vertegenwoordigd onder post-tieners van 16 tot 24 jaar (meer dan 92%), net als Instagram (bijna 89% in dezelfde leeftijdsgroep), maar we blijven binnen geloofwaardige proporties.

De verschillende geselecteerde sociale netwerken zijn zeer selectief op de jonge Belgen, maar degenen die verhoudingsgewijs het grootste onevenwicht vertonen ten opzichte van de jongsten zijn nieuwkomer TikTok (gemeten in de GWI sinds het 2e kwartaal van 2019), Snapchat en Instagram. Facebook, Skype en WhatsApp zijn verhoudingsgewijs het meest evenwichtig, wat betekent dat het verschil in penetratie tussen de verschillende leeftijdsgroepen relatief beperkt is. Small data may be smart.

Redactie: MM.