Seen from Space: Digimeter versus CIM TV-studie

FacebookTwitterLinkedIn

Imec publiceerde onlangs de 12e editie van zijn Digimeter (Digitale mediatrends in Vlaanderen). Het gaat om een declaratieve studie bij een steekproef van 2.754 respondenten van wie de overgrote meerderheid (89%) online antwoordde. Het onderzoek biedt enorm veel informatie over de mediaconsumptie en -uitrusting in Vlaanderen, want zo  buigt het zich onder andere over televisie. Uiteraard verwachten we, gezien de grote methodologische verschillen, geen perfecte overeenkomst tussen de cijfers uit de Digimeter en die uit de CIM TV-studie. Toch zou het ergens wel logisch zijn vergelijkbare trends en volumes te observeren.

Dat is echter niet het geval als we kijken naar de reach, de proportie individuen die televisiekijken. Niemand zal ontkennen dat het volume live tv de afgelopen jaren aanzienlijk gedaald is in Vlaanderen. Maar behalve bij de pubers en heel jonge volwassenen is de daling van de dagelijkse reach niet drastisch, het probleem hangt net zo goed samen met de kijkduur. Daar merken we dat er soms een kloof bestaat tussen wat mensen denken en zeggen te doen, en het gedrag dat gemeten wordt door een permanent onderzoek zoals de CIM TV-studie. Volgens de Digimeter keken op een gemiddelde dag slechts 25% van de 25-34-jarigen en 35% van de 35-44-jarigen live naar tv.  Het CIM maakt daarentegen gewag van respectievelijk 52% en 59% voor hetzelfde criterium.

Ook al is het verschil kleiner bij de andere leeftijdsgroepen, het blijft overal aanzienlijk en er zijn even grote wanverhoudingen voor uitgesteld kijken. Bij de 16-plussers wordt de kloof groter met de jaren. Van 2015 tot 2019 rapporteert de Digimeter dat de reach van live kijken in elkaar stort, terwijl die van het uitgesteld kijken stabiel blijft (een compleet irrealistische vaststelling). De CIM TV-studie daarentegen rapporteert een vrij stabiel live cijfer en een sterk stijgend uitgesteld bereik, in het kader van een evolutie die sinds tien jaar gemeten wordt.

Uiteraard is er een enorm verschil tussen een eenmalige bevraging bij een (variabel) panel één keer per jaar en de meting van het gedrag van een permanent panel 24/7. De steekproef van de Digimeter (bijna volledig online gemeten) weegt ongetwijfeld op de resultaten en houdt geen rekening met een deel van de bevolking dat minder op technologie gericht is, minder gegoed en minder geschoold is, maar wel meer tv kijkt. Traditioneel televisiekijken is duidelijk niet meer in de mode en zoals we weten durven respondenten wel eens een ‘verfraaid’ beeld van zichzelf geven, bijvoorbeeld door gedrag dat als ouderwets wordt beschouwd, te onderschatten.

Redactie: MM.