MDB Nielsen eerste semester 2016: +9% en waarschijnlijk zelfs meer

FacebookTwitterLinkedIn

Met de publicatie van de gecumuleerde maandcijfers van MDB /Nielsen tot juni, kunnen we tergblikken op de eerste jaarhelft. Het is een eerder vruchtbare periode geworden, met een voelbare verhoging met 9% van de reclamedruk in de media. Deze stijging wordt waarschijnlijk lager ingeschat dan de werkelijke groei van de investeringen omdat de digitale media op een veel te beperkte wijze benaderd worden door de Nielsen registraties.

 

  • De Belgische mediamarkt gaat er volgens MDB/Nielsen met 9% op vooruit, ongeacht of men rekent met lopende of constante waarden.
  • Nagenoeg alle mediatypes kennen een groei, met uitzondering van de bioskoop, de magazines en het Internet. Voor dit laatste medium is dit een complete verrassing, te meer omdat de Nielsen-indicatoren volledig in tegenspraak zijn met de unanieme meningen over de tendensen binnen de online reclame.
  • Aan de basis van deze vaststelling ligt een te enge definitie van het medium internet, die zich hier beperkt tot «display reclame» bij een tiental Belgische regies. Er zou zeker een hogere stijging moeten voortkomen uit reclamedragers en communicatiekanalen die op heden niet gedekt worden door de Nielsen metingen.
  • De stijging van de reclamedruk in de media is wijdverspreid: we merken groei op zowel bij de adverteerders van goederen voor massaconsumptie als binnen de automobielsector, de telecomsector of de grootdistributie. Er valt ook geen “22 maart effect” op te tekenen: de aanslagen hebben de Belgische markt niet lamgelegd.
  • We zijn dus ver verwijderd van de situatie van precies een jaar geleden, toen de Belgische media een daling van 2% vertoonden in constante waarden. De economische groei lijkt eindelijk een weerslag te krijgen op de media-investeringen.