Matrix-onderzoek: het digitale ontvangt één derde van de reclamebestedingen in België

FacebookTwitterLinkedIn

Volgens de 5e editie van het Matrix-onderzoek, uitgevoerd door het Interactive Advertising Bureau (IAB), wijden de adverteerders gemiddeld 34,7% van hun reclamebudgetten aan digitale media. Een cijfer dat sinds de eerste editie van dit onderzoek voortdurend blijft stijgen.

Het landschap van de digitale media is voortdurend in beweging. Bijna elke dag brengt een nieuwe technologie, een nieuw economisch model, een nieuwe innovatieve speler… In deze voortdurend veranderende omgeving staan de tijdelijke modetrends zij aan zij met basistrends, wat het voor zowel adverteerders als communicatieagentschappen moeilijk kan maken om het juiste spoor te vinden.

Dat is de reden waarom het IAB in 2014 een onderzoek gelanceerd heeft onder de naam “Matrix”, dat drie belangrijke parameters op de reclamemarkt wil meten: de “touchpoints” (contactpunten tussen merk en gebruiker) en de performantie-indicatoren die het vaakst gebruikt worden door de adverteerders, het bedrag van de investeringen in digitale marketing en de “buzzwords” die trendy zijn bij de professionals uit de sector.

Deze vijfde editie bevestigt opnieuw dat de digitale media de voorkeurkanalen geworden zijn voor de Belgische adverteerders, die er gemiddeld 34,7% van hun budgetten aan wijden. “89% van de respondenten bevestigt bovendien dat zijn online bestedingen in de twaalf volgende maanden nog zullen stijgen”, beklemtoont Luc Eeckhout van Phimedia, dat het onderzoek uitvoerde voor rekening van het IAB. “Deze bevestiging is in dezelfde proporties terug te vinden bij zowel de ondervraagde agentschappen als de adverteerders.”

Bij de vijfde editie werd in het bijzonder naar het gebruik van digitale kanalen gekeken bij agentschappen en adverteerders alsook naar hun perceptie van de effectiviteit ervan. Zo ziet men dat e-mail marketing (aangehaald door 84,5% van de respondenten), de content op sociale media (78,9%), de website (75%), de natural ranking (67,3%) en de gesponsorde links op zoekmachines (56,3%) de kanalen zijn die de adverteerders in het digitale het meeste bezighouden.

De communicatieagentschappen van hun kant halen de content op sociale netwerken (78,4%), e-mail marketing (73,4%), gesponsorde links op zoekmachines (73,4%), reclame op de sociale netwerken (71,2%) en natural ranking (68,9%) aan als voorkeurskanalen.

“We zien hier een interessant verschil tussen de antwoorden van beide groepen”, beklemtoont Stéphanie Radochitzki, belast met de onderzoeken bij IAB en Digital Strategy Director bij Space. “Waar de adverteerders zich vooral concentreren op het hele ecosysteem dat rond hun website draait, zijn de agentschappen eerder gefocust op hun aanbod voor het aanmaken en creëren van reclamecampagnes, wat logisch is”.

Wat efficiency betreft kiezen de adverteerders massaal de mond-tot-mond, natuurlijke ranking, gesponsorde links op zoekmachines, hun website en de interactie op sociale netwerken als dé digitale kanalen die de beste resultaten leveren.

“We bemerken hier de behoefte om resultaten op korte termijn te genereren”, stelt Stéphanie Radochitzki vast. “Er is misschien ook een gebrek aan kennis van bepaalde kanalen en de rol die zij kunnen spelen bij het aankooptraject van de klant. Men moet dus de markt blijven evangeliseren voor een beter begrip van het digitale bij de beleidsmakers.”

Deze vijfde editie van het Matrix-onderzoek kwam tot stand kwam met de steun van STIMA en BDMA; het onderzoek werd uitgevoerd door het bedrijf Phimedia in samenwerking met iVox bij een panel van 522 beleidsmakers, waarvan 350 adverteerders.

infographic matrix wave 5