Hoe hebben de Belgen de matchen van de Rode Duivels op het EK beleefd?

FacebookTwitterLinkedIn

Nu we bekomen zijn van de schok na het verlies van de Rode Duivels, tijd om te kijken hoe de Belgen zich gedragen hebben tijdens het EK.

 

GfK bevroeg zijn ConsumerJury en ConsumerScanpanel over hoe zij het EK, en dan vooral de matchen van de Rode Duivels, beleefd hebben. Opvallend is dat in het Franstalige landsgedeelte meer mensen het EK niet volgen, maar daar tegelijkertijd wel de meeste toegewijde fans te vinden zijn, die het EK volledig volgen en hun agenda hiervoor zelfs vrij houden.

 

Zoals verwacht, zijn er meer mannen dan vrouwen die het EK volgen, nl 74 procent van de mannen versus 63 procent van de vrouwen. Vrouwen hebben vooral interesse in de wedstrijden van onze Rode Duivels en minder in de wedstrijden van andere ploegen (32 procent van de vrouwen volgt enkel de Rode Duivels als het hen past en 17 procent volgt enkel de Rode Duivels, maar houdt daar dan ook effectief hun agenda voor vrij).

 

Opvallend is dat er meer Walen het EK helemaal niet volgen (39 procent versus 30 procent Vlamingen), maar daar staat dan weer tegenover dat in Wallonië de meeste toegewijde supporters van onze Rode Duivels te vinden zijn. 16 procent van de Walen volgt de Rode Duivels op de voet en houdt daar dan ook zijn agenda voor vrij (5 procent stemt zelfs zijn agenda helemaal af op het volledige EK). 13 procent van de Vlamingen past zijn agenda aan zodat die elke match van de Rode Duivels kan volgen (5 procent houdt zijn agenda vrij om het volledige EK te kunnen volgen).

 

Het is ook vooral de jeugd die het EK volgt. Naarmate de leeftijd toeneemt, neemt de interesse voor het EK en zelfs voor de Rode Duivels af. Enkel de 65-plussers vormen hier een uitzondering op. 18 procent van de 15-29 jarigen maakt zijn agenda vrij om de wedstrijden van de Rode Duivels te kunnen volgen en slechts 27 procent van deze leeftijdscategorie beweert het EK niet te volgen. Dit stijgt tot zelfs 38 procent van de 60-64 jarigen die beweren geen interesse te hebben voor het EK en dit dan ook niet volgen. 33 procent van de 65-plussers maakt geen tijd voor het EK, maar 14 procent van deze leeftijdscategorie volgt de Rode Duivels wel op de voet.

 

Pils blijft de “voetbaldrank” bij uitstek

 

Twee op drie Belgen heeft de wedstrijd België-Zweden op 22 juni gevolgd (73 procent mannen en 63 procent vrouwen). Tijdens deze wedstrijd werd, zoals dat wel vaker het geval is bij voetbalwedstrijden, redelijk wat drank geconsumeerd. Bier, en dan vooral pils, blijkt het drankje bij voorkeur te zijn. Het is ook niet verwonderlijk dat mannen de grootste bierdrinkers zijn. 31 procent van de mannen die de wedstrijd niet op een publieke plaats volgde, dronk bier tijdens de wedstrijd (versus 13 procent van de vrouwen). Bier is ook vooral in trek bij de 15-29 jarigen waarvan 30 procent bier dronk (en dit terwijl ze de wedstrijd op een niet-publieke plaats volgden).

 

Vrouwen drinken dan weer liever andere alcoholische dranken of non-alcoholische dranken (exclusief cola of frisdranken).

 

In tegenstelling tot de verwachtingen worden er onder de Belgen die op een niet-publieke plaats naar de voetbalwedstrijd keek meer niet-alcoholische drank gedronken dan alcoholische drank. Bij mannen is dit ongeveer gelijk (40 procent drinkt een alcoholische drank versus 37 procent een niet-alcoholische drank), maar bij vrouwen is het verschil enorm (24 procent drink alcohol versus 50 procent). Naarmate de Belgen ouder worden, gaat de consumptie van alcoholisch drank ook achteruit. 41 procent van de 15-29 jarigen drinkt alcoholische drank (vs 45 procent non-alcoholische). Bij de 30-39 jarigen is dat maar 26 procent meer (versus 53 procent die non-alcoholische drank drinkt). Dit cijfer blijft dan wel stabiel naarmate de leeftijd verder stijgt.

 

Opvallend is dat bijna een kwart van de ondervraagden die de match niet op een publieke plaats volgden, helemaal niets dronk tijdens de wedstrijd.

 

Als het spannend wordt, knabbelen we chips, nootjes of zoute koekjes

 

We ondervroegen ons panel over hun eetgewoonten tijdens de wedstrijd België-Hongarije op 26 juni. Daaruit blijkt dat Belgen vooral chips, nootjes of zoute koekje verorberen bij het bekijken van een voetbalwedstrijd. Easy snacking is dat dan. 18 procent van iedereen die de wedstrijd niet op een publieke plaats volgde, heeft de spanning weggegeten met chips, nootjes of zoute koekjes. Roomijs/sorbet volgt op een tweede plaats met 6 procent en kaas sluit de top drie af met 4 procent. Vooral de jongere generaties hebben nood aan een hapje tijdens een spannende voetbalwedstrijd. Naarmate de respondenten ouder worden, neemt hun nood aan eten af. 46 procent van de 15-29 jarigen at niets tijdens de wedstrijd terwijl dit bij de 65-plussers 63 procent is. Bovendien zijn frituursnacks en snoep iets populairder bij jongere leeftijdscategorieën versus kaas en ijs bij oudere leeftijdscategorieën. Vlamingen tonen ook hier hun Bourgondisch gedrag en snacken beduidend meer dan de Walen (48 procent van de Vlamingen heeft nood aaan een knabbel terwijl dit bij de Walen maar 39 procent is). Tussen mannen en vrouwen is er geen noemenswaardig verschil waar te nemen.

 

Belgen kijken het liefst thuis en in gezelschap naar het EK

 

Het grootste deel van de Belgen (38 procent) heeft het EK thuis gevolgd, samen met (een deel van) het gezin. Slechts 7 procent heeft het EK buitenshuis gevolgd (dit kan op een groot scherm in de stad of gemeente zijn, op café of bij vrienden).

 

Uiteindelijk heeft 37 procent het EK helemaal niet gevolgd. Als we dit vergelijken met de resultaten van onze 1e stelling waar we peilden naar de mate waarin de Belgen het EK zouden volgen, betekent dit dat zo`n 4% waarschijnlijk andere zaken had gepland dan het volgen van het EK. Zoals verwacht zijn er meer vrouwen (40 procent) dan mannen (30 procent) die niet naar het EK gekeken hebben. Dit verklaart waarom er meer mannen alleen thuis naar het EK gekeken hebben (22 procent).

 

Als we nagaan wie dan vooral het EK buitenshuis volgde, valt het op dat het eerder de jeugd (20 procent) is die naar buiten trekt om echt dat groepsgevoel te kunnen beleven en dus het EK op café of op groot scherm volgt. Ook de Franstalige respondenten trekken er iets vaker op uit om het EK te volgen (8% bij de Franstaligen tov 5% bij de Nederlandstaligen).

 

Voorts merken we dat de grootste interesse voor het EK bij de jeugd ligt (76% geeft aan het EK gevolgd te hebben). Ook bij de leeftijdsgroepen met de grootste kans op gezinnen met kinderen (30 tem 49 jaar), scoort het EK goed. Deze categorie ziet het volgen van het EK vooral als een gezinsactiviteit. Meer dan 40% van deze leeftijdscategorie geeft aan het EK thuis gevolgd te hebben met een deel van het gezin. Bij de vijftigers scoort het EK dan weer iets minder, maar van zodra de pensioenleeftijd lonkt, kan het EK weer de interesse van de respondenten opwekken.

 

Deze stellingen werden voorgelegd aan 21.260 individuen uit het ConsumerJury (17.600 individuen) en ConsumerScanpanel (3.660 individuen) via een Single Respons vraag. De resultaten werden niet gewogen.

  • Stelling “In welke mate zal je het EK volgen”: 4.455 respondenten
  • Stelling “Wat heb je gedronken tijdens de match België-Zweden”: 4.215 respondenten
  • Stelling “Wat heb je gegeten tijdens de match België-Hongarije”: 5.119 respondenten
  • Stelling “Met wie en waar heb jij naar het EK gekeken”: 4.406 respondenten