De Grote Woordvoerdersenquête: 60% van organisaties heeft geen actueel crisiscommunicatieplan

FacebookTwitterLinkedIn

Meer dan de helft (55%) van de Nederlandstalige woordvoerders in België kreeg het afgelopen jaar (2021) vaker met crisissituaties te maken dan het jaar daarvoor. Opvallend is dat maar vier op de tien organisaties een actueel crisiscommunicatieplan heeft. Dat blijkt uit een enquête die PR- en strategisch communicatiebureau Bepublic Group voor de Nacht van de Woordvoerder uitvoerde bij de Nederlandstalige woordvoerders van meer dan 100 verschillende organisaties.

Sara Vercauteren, managing director, en Sander Vanlouwe, pr-consultant, van Bepublic Group maakten de resultaten van de enquête bekend tijdens de jaarlijkse Nacht van de Woordvoerder.

  •  55% woordvoerders ervoer in 2021 meer crisissituaties dan een jaar eerder
  • Slechts 40% organisaties heeft een actueel crisiscommunicatieplan
  • LinkedIn stoot Twitter van de troon als populairste sociale medium voor woordvoerders
  • 44% bedrijven zet regelmatig influencers in
  • 74% woordvoerders tevreden over kwaliteit Vlaamse pers

Onvoldoende voorbereid op crisissen

De uitbraak van het virus in 2020 ontketende heel wat problemen in verschillende bedrijven. Drie nieuwe coronagolven in combinatie met de heropstart van verschillende bedrijven deden in 2021 de rust op de werkvloer niet wederkeren: 55% van de woordvoerders kreeg met meer crisissituaties te maken.

Hoewel veel bedrijven over een crisiscommunicatieplan beschikken, ligt het vaak al jaren onder het stof en is het amper geoefend. Een belangrijke reden daarvoor is de toegenomen werkdruk bij zeven op de tien woordvoerders. Heel wat woordvoerders hebben het gevoel te veel ballen tegelijk in de lucht te moeten houden. Bedrijven hebben er alle belang bij om hun communicatieteam extra ondersteuning en ademruimte te geven”, vertelt Sara Vercauteren, managing director van Bepublic Group.

LinkedIn stoot Twitter van de troon als populairste sociale medium voor woordvoerders

De redenen voor het stijgend aantal crisissituaties zijn sterk afhankelijk van de bedrijfscontext, al blijkt uit het onderzoek dat er een bepaalde invloed van sociale media speelt. Volgens 6 op de 10 woordvoerders hebben sociale media hun werk moeilijker gemaakt. Zo zorgen de digitale platformen ervoor dat issues sneller viraal gaan en dat bedrijven gemakkelijker publiekelijk worden aangevallen. Sociale media monitoren is dan ook een belangrijk onderdeel geworden van het takenpakket van woordvoerders.

Bedrijven maken dankbaar gebruik van sociale media om hun boodschappen te verspreiden. Daarbij vinden steeds meer bedrijven ook hun weg naar influencers. 44% van de woordvoerders werkte al samen met influencers om communicatie-acties te ondersteunen.

Opvallend: LinkedIn duwt Twitter van de toon als favoriete sociale medium voor woordvoerders. Bij de enquête van vijf jaar geleden bekleedde LinkedIn slechts de derde plaats als meest gebruikte sociale medium, na Facebook.

De verzuurde omgeving van Twitter met zijn klagers, roepers en trollen jaagt organisaties en hun woordvoerders steeds meer weg van het platform. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat woordvoerders zich liever focussen op platformen waar ze op een positieve manier kunnen communiceren. LinkedIn heeft in dat opzicht veel te bieden voor organisaties. Het is de ideale plek om te inspireren en geïnspireerd te worden. Dat maakt het platform zeer aantrekkelijk”, aldus Sander Vanlouwe, pr-consultant bij Bepublic.

Driekwart woordvoerders tevreden over kwaliteit Vlaamse pers

Sociale media hebben er volgens de bevraagde woordvoerders echter niet toe geleid dat ze redactionele media niet meer nodig hebben. 87% van de woordvoerders onderschrijven het belang van de journalistiek. Drie op de vier bevraagde woordvoerders zijn tevreden over de kwaliteit van de verslaggeving van journalisten met wie ze vaak werken. Qua geloofwaardigheid van de pers is 71% van de respondenten tevreden tot zeer tevreden. Anderzijds ergeren woordvoerders zich wel regelmatig aan journalisten die nuance of context weglaten (49%), vooringenomen zijn (44%) of een ingreep die de kop en inhoud niet overeen laat komen (29%).

Opvallend is de goede score van de Nederlandstalige pers bij de woordvoerders. Met 74% en 71% tevredenheid over respectievelijk de verslaggeving door de vaste contacten en de geloofwaardigheid in het algemeen ligt de score hoger dan in heel wat soortgelijke onderzoeken bij de brede bevolking. Doordat we als woordvoerder elke dag met journalisten werken, hebben we daar toch een vrij goede kijk op. Zo merken we ook dat de kwaliteit en geloofwaardigheid onder druk staan. Tijdsdruk (66%), een gebrek aan kennis over bepaalde onderwerpen en sectoren (60%) en gratis, ongecheckt online nieuws (42%) zijn volgens de bevraagde woordvoerders de grootste bedreigingen voor de journalistiek”, zegt Tom Van de Vreken, organisator Nacht van de Woordvoerder.

De Grote Woordvoerdersenquête werd afgenomen in april en mei 2022 via een online vragenlijst bij 104 Nederlandstalige woordvoerders en communicatiemanagers van evenveel verschillende organisaties. De enquête is een initiatief van De Nacht Van De Woordvoerder (een organisatie van Stichting Corporate Communicatie) in samenwerking met Bepublic Group.