CUBE Industry Statistics Survey: Sector van marktonderzoeksbureaus kent beperkte daling van 11%

FacebookTwitterLinkedIn

De omzet van de marktonderzoeksbureaus in ons land bedroeg in 2020 meer dan 132 miljoen euro. Dat is 11,3% minder dan een jaar eerder. Zo blijkt uit de eerste editie van de Industry Statistics Survey van vakvereniging CUBE.

CUBE, de vakvereniging van marktonderzoeksbureaus, onderzocht in mei van dit jaar hoe groot de markt in 2020 en 2019 was. Daaruit bleek dat de marktonderzoeksbureaus met -11,3% maar een beperkte daling kenden. De omzet kwam uit op 132 miljoen euro. Het aantal FTE’s bedroeg in 2020 508,9 of 6,6% minder tegenover een jaar eerder.

Het geeft aan dat de sector de coronacrisis goed heeft doorstaan”, aldus Wim Boesmans, Commercial Director van GfK en project lead voor dit project vanuit CUBE. “Er is gemiddeld een lichte terugval, maar zowel de industrie als de overheid zijn in moeilijke tijden blijven inzetten op consumer understanding. Dit cijfer is bovendien maar een gemiddelde. Er zijn ook bureaus die het beter hebben gedaan. Denk maar aan bedrijven die aan digital scraping doen of digitale communities opzetten.

Het onderzoek geeft ook een top 10 van de bureaus mee. Daaruit blijkt dat zowel in 2019 als 2020 Ipsos, Kantar en GfK de grootste omzet boekten.

Leden kunnen strategie en investeringen bijsturen

Als sectorvereniging is het zeer belangrijk om juiste cijfers te hebben over de markt”, verklaart Ludovic Depoortere, CUBE-voorzitter en Founder van Haystack Consulting, de belissing om een barometer op te starten. “We willen onze leden op periodieke basis een puur en objectief beeld kunnen schetsen, zodat zij zich kunnen aanpassen aan de trends. Welke segmenten doen het zeer goed? Welke kennen een achteruitgang? Zo kunnen onze leden hun strategie en investeringen bijsturen.

Om tot de resultaten te komen, bevroeg consultingbureau in research en media Phimedia de CUBE-leden. 16 van de 27 leden gaven inzichten in omzetten en staffing, wat betekent dat het marktcijfer een onderschatting van de werkelijkheid is.

Het viel wel op dat de grote spelers nagenoeg allemaal hun medewerking verleenden”, aldus Luc Eeckhout, Owner van Phimedia. “Het ging trouwens om een verklaring op erewoord, dat de deelnemende leden ondertekenden. Dit geeft aan dat er toch een zeker engagement en objectiviteit in de cijfers zit.

Groei bevestigd in volgende golf?

Het is de bedoeling van CUBE om deze studie twee keer per jaar te voeren en zo de vinger aan de pols te houden en trends tijdig te detecteren. Ze wordt trouwens aangevuld met een aantal kwalitatieve interviews bij bureau- en merkverantwoordelijken om dieper in te gaan op de tendensen.

We voelen dat de markt in 2021 een stevige groei kent”, besluit Ludovic Depoortere. “We gaan ervan uit dat we dit in een volgende golf van deze studie bevestigd te zien.

De resultaten van de Statistics Survey zijn beschikbaar voor de CUBE leden en kunnen opgevraagd worden via info@cubelgium.be.