CIM Cross Media : TV, magazines, better together

FacebookTwitterLinkedIn

Door de « Cross Media » data open te stellen, meer bepaald door het combineren van media toe te laten onder bepaalde voorwaarden, heeft het CIM het eindelijk voor de Belgische markt mogelijk gemaakt performanties voor de media te berekenen over de gekende “silo`s” heen. Een eerste reeks oefeningen met combinaties tussen TV en magazines toont aan dat een verschuiving van een deel van de investeringen in TV ten voordele van tijdschriften een aanzienlijke winst oplevert in aantallen contacten met de consumenten en bovendien een gevoelige optimalisatie van het budget met zich mee kan brengen.

 

In het kort:

• De gedeeltelijke vervanging door contacten via de magazinepers van « mono-TV » contacten verbetert de dekking aanzienlijk: van +7% tot zelfs +26%, afhankelijk van de doelgroep.

• Deze gedeeltelijke vervanging gaat niet ten koste van een stijgend budget. Integendeel, volgens onze inschattingen, gaat deze vervanging bijna altijd gepaard met een een vermindering van de bruto mediakost, met ratio`s die kunnen oplopen tot – 33%.

• De combinatie van reclame in TV + magazines doet het aantal contacten bij de consumenten met een laag TV-gebruik aanzienlijk stijgen. Bij deze groepen, kan de proportionele optimalisatie ten aanzien van de mono TV plannen de 50% overstijgen !

• Deze combinatie van contacten via verschillende media zou ook de efficiëntie moeten verbeteren, in termen van gemeten impact van de campagnes of in termen van effect op de verkoop van de betrokken producten.