Auxipress schrijft whitepaper: Grote maatschappelijke kwesties – Is het nodig dat merken zich positioneren?

FacebookTwitterLinkedIn

In een voortdurend veranderende omgeving zijn bedrijven zich sterk bewust van de huidige consumentenkwesties en de gezondheids- en maatschappelijke uitdagingen waaraan zij het hoofd moeten bieden.

In deze context rijzen er vragen over het engagement van merken, hun positionering of het gebrek daaraan. Deze kwesties zijn des te belangrijker omdat zij worden gesteund en verdedigd door een groeiend aantal consumenten, burgers, de media en, uiteraard, merken.

In de whitepaper gaat Auxipress dieper in op de evolutie van maatschappelijke kwesties en de plaats die ze innemen in de wereld van merken. Ze trachten te begrijpen hoe merken zich een weg proberen te banen in deze nieuwe context waarin hun maatschappelijk engagement een erg grote uitdaging is geworden, die een steeds prominentere plaats inneemt in hun merkstrategieën.